O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Aktualności

10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 2014-04-15 10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

W czwartek 10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. W pierwotnym brzmieniu ustawy, asystenci nauczycieli mogliby być zatrudniani we wszystkich klasach szkoły podstawowej oraz świetlicach...

Jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 2014-04-15 Jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych wysłany został projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projekcie zrezygnowano z powtarzania regulacji zawartych w innych...

Ukazał się tekst jednolity rozporządzenia o kształceniu Polaków za granicą 2014-04-10 Ukazał się tekst jednolity rozporządzenia o kształceniu Polaków za granicą

W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2014r. poz. 454 ukazało się obwieszczenie ministra edukacji narodowej z 31 października br. w sprawie opublikowania jednolitego tekstu rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola