O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Matematyka nie powinna być szkolną zmorą 2011-11-18

Od dwóch lat obowiązuje nowa podstawa programowa, w której określono, co uczeń musi umieć i wiedzieć kończąc kolejne etapy nauki. Zapisano w niej również zalecenia dla nauczycieli, jak pracować efektywnie z uczniami, by ich nauczyć. Jest tylko jeden problem – nauczyciele...

Młodzieżowy Wolontariat ma długą tradycję 2011-11-10

Białystok, stolica Podlasia wiosną 2012 roku będzie gospodarzem XVIII już ogólnopolskiego finału konkursu dla młodych wolontariuszy „Ośmiu Wspaniałych”. Przewiduje się, że na tę imprezę przyjedzie z całej Polski blisko tysiąc osób. W tym samorządowym ogólnopolskim konkursie...

Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości 2011-11-10

Od 1 września 2012 roku wszystkie polskie sześciolatki mają rozpocząć naukę w szkole. Sprawa ta nadal budzi sporo kontrowersji nie tylko wśród rodziców. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 31 października br. do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o odpowiedź na pytanie: W jaki...

Niech Dzień Niepodległości obchodzony 11 listopada będzie świętem uśmiechniętym 2011-11-04 Niech Dzień Niepodległości obchodzony 11 listopada będzie świętem uśmiechniętym

Takie przesłanie zawiera list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do nauczycieli i uczniów.

Drodzy Nauczyciele!
Drodzy Uczniowie!
Chciałbym ponownie zaprosić uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce, aby w przededniu...

Czas na prawne uregulowania norm żywieniowych dla dzieci w placówkach oświatowych 2011-11-04 Czas na prawne uregulowania norm żywieniowych dla dzieci w placówkach oświatowych

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka – wystosował list do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Zdrowia Ewy Kopacz, w którym zwraca się o podjęcia działań legislacyjnych na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych, określających...

Nowe obowiązki nauczycieli w przypadku przemocy w rodzinie 2011-10-26 Nowe obowiązki nauczycieli w przypadku przemocy w rodzinie

18 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209 poz. 1245). Jest ono wynikiem znowelizowanej 10 czerwca 2010r. ustawy o zmianie...

Przypominamy o projektach zmian w prawie oświatowym 2011-10-26 Przypominamy o projektach zmian w prawie oświatowym

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Przewiduje się w nim min., że nazwa placówki będzie zawierała tylko określenie „szkoła” lub...

Przypominamy o zmianach w prawie oświatowym 2011-10-18 Przypominamy o zmianach w prawie oświatowym
  • W połowie września weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola