O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

95-lecie Tygodnika Społeczno-Oświatowego "Głos Nauczycielski" 2012-06-08

Pierwszy numer Głosu Nauczycielskiego – wówczas miesięcznika - ukazał się w czerwcu 1917 r. staraniem Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego Szkół Początkowych. W pierwszym numerze zapowiadano, że „Głos Nauczycielski (…) służyć będzie przede...

Większe pieniądze na naukę języka mniejszości narodowej 2012-06-01

Nauką języków mniejszości i języka regionalnego objętych jest około 53 tysiące uczniów. Ich edukację chroni m.in. obowiązująca od 1 czerwca 2009 r., Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, zgodnie z którą języki regionalne lub mniejszościowe uznaje się za...

Gdy nauczyciel uderza ucznia 2012-05-31

"To interes społeczny powinien uzasadniać objęcie oskarżeniem publicznym ściganie czynu" - przekonuje Marek Michalak, rzecznik praw dziecka w piśmie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, informując, iż wpływa do niego wiele spraw związanych z biciem...

Pedagogu! Nie ukrywaj swoich sukcesów! Pozwól się za nie nagrodzić! 2012-05-27

Redakcja miesięcznika „Głos Pedagogiczny” zaprasza do udziału w konkursie Pedagog Roku 2012. Udział może wziąć każdy pedagog zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej placówce...

OBUT 2012 wywołał oburzenie 2012-05-24

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2012 z CKE odbyło się we wtorek 22 maja. Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany centralnie na tym etapie edukacji, który ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i...

Karta Nauczyciela do zmiany 2012-05-24

Pod koniec kwietnia strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przedstawiła „Założenia niezbędnych zmian ustawowych w oświacie”. Niektóre z nich obejmują Kartę Nauczyciela i ustawę o systemie oświaty. Samorządowcy domagają...

Duże to czy małe zainteresowanie programem „Cyfrowa szkoła” 2012-05-19

Do 30 kwietnia organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (samorządy gminne i powiatowe) mogły składać wnioski o udział prowadzonych przez nie szkół w pilotażu Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii...

Dziewczynki contra chłopcy 2012-05-19

Instytut Badań edukacyjnych wdrożył pilotażowy program mający ocenić umiejętności i wiedzę dzieci w wieku wczesnoszkolnym. IBE dał 5 tysiącom sześcio- i siedmiolatków do rozwiązania specjalne testy na tabletach. Na tej podstawie oceniano ich postępy w czytaniu, pisaniu, a także w...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola