O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Są pieniądze na "Bezpieczną i przyjazną szkołę" 2012-04-20 Są pieniądze na

17 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Na jego finansowanie w 2012 r. przeznaczono w budżecie państwa 6 mln zł.

Z tego:

  • 4,5 mln zł zostanie przeznaczonych na otwarty konkurs...
Inicjatywa Związku Powiatów Polskich w sprawie KN 2012-04-20 Inicjatywa Związku Powiatów Polskich w sprawie KN

Związek Powiatów Polskich przyjął kolejne stanowisko w sprawie systemu oświaty. Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej samorządy miały przygotować listę nie systemowych, ale bieżących spraw do załatwienia w oświacie. „Kompleksowo ujęliśmy dotychczasowe postulaty...

Nowe rozporządzenie MEN w sprawie podtrzymywania poczucia narodowej, etnicznej i językowej 2012-04-17

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała 4 kwietnia 2012 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających...

Dofinansowanie zakupu podręczników 2012-04-17

W 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć 140 milionów złotych. Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,...

Pilotaż „Cyfrowej szkoły” rozpoczęty 2012-04-06

3 kwietnia rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy...

Szóstoklasiści już po sprawdzianie zewnętrznym 2012-04-06

3 kwietnia ponad 360 tys. uczniów w ponad 12 tys. szkół podstawowych przystąpiło do sprawdzianu zewnętrznego. Trwał on równo godzinę, jednak uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli mieć ten czas przedłużony o 30 minut. Egzamin jest wprawdzie obowiązkowy, ale nie można go nie...

Świątecznie 2012-04-06 Świątecznie

ZDROWIA, RADOŚCI, POGODY DUCHA, DOBRYCH LUDZI WOKÓŁ I OCZYWIŚCIE MOKREGO DYNGUSA - Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY ŻYCZY PAŃSTWU...

Akcja informacyjna MEN w sprawie sześciolatków 2012-03-30 Akcja informacyjna MEN w sprawie sześciolatków

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat edukacji szkolnej sześciolatków. Dla wszystkich rodziców dzieci pięcioletnich przygotowane zostały ulotki informacyjne o tym, jaka jest różnica między edukacją szkolną i...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola