O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Lepiej późno niż wcale 2012-03-06 Lepiej późno niż wcale

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas - dostrzegając potrzebę zaangażowania rodziców w proces podnoszenia jakości pracy szkoły – tworzy przy swoim urzędzie Forum Rodziców. W zaproszeniu skierowanym do organizacji rodzicielskich napisała: „Oświacie potrzebny jest dialog...

Zmiany w sprawie egzaminów zawodowych podpisane 2012-03-06

24 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowelizacja...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie WDŻ 2012-02-23

17 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości...

Udostępnianie informacji publicznej obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej 2012-02-17 Udostępnianie informacji publicznej obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej

Przypominamy, że niektóre informacje będące w posiadaniu szkoły są informacjami publicznymi w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zalicza się do nich m.in.:

  • informacje dotyczące...
Bez Internetu nie ma dzieciństwa 2012-02-10 Bez Internetu nie ma dzieciństwa

Z jednej strony - Internet to najnowocześniejsze i najszybciej zwiększające zasięg medium, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Także funkcjonowania każdej placówki oświatowej. Z drugiej – Internet to zjawisko zagrażające rozwojowi dzieci,...

Mniej dzieci = mniej szkół 2012-02-10

Za prowadzenie szkół odpowiadają samorządy i one też podejmują decyzje o ich likwidacji. W ubiegłym roku zamknięto w Polsce około 300 szkół. Rok 2012 ma być pod tym względem rekordowy. Do kuratoriów już wpłynęło około 400 uchwał samorządów dotyczących zamiaru likwidacji...

Czekamy teraz na podpis Prezydenta RP 2012-02-06

1 lutego br. Senat RP przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie oświaty, która o dwa lata przesuwa wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześcioletnich dzieci. W najbliższych dniach nowelizacja trafi do podpisu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowe zapisy w ustawie...

Pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła” 2012-02-06 Pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”

Pilotaż realizowany od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Na stronie www.men.gov.pl znajduje się projekt uchwały RM w tej sprawie oraz towarzyszący mu projekt rozporządzenia, które określi szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji całego przedsięwzięcia. W programie wezmą...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola