O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Przypominamy o zmianach w prawie oświatowym 2011-10-18 Przypominamy o zmianach w prawie oświatowym
  • W połowie września weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z...
Dzień Edukacji Narodowej, to święto polskich nauczycieli oraz innych pracowników oświaty 2011-10-14 Dzień Edukacji Narodowej, to święto polskich nauczycieli oraz innych pracowników oświaty

14 października, jak co roku, w całym kraju odbywały się akademie oraz uroczyste obiady, wręczano kwiaty i kierowano do pedagogów wiele miłych słów. Nauczyciele zasłużeni dla oświaty zostali uhonorowani wieloma nagrodami – dyrektorów, wójtów, burmistrzów, kuratorów oświaty i...

Obywatelska akcja „Ratuj maluchy” w sejmie... 2011-09-23

Wszystkie klubu poselskie – poza klubem PO - opowiedziały się 15 września w Sejmie za dalszą dyskusją nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, opracowanym przez akcję „Ratuj maluchy”. Zakłada on cofnięcie reformy edukacji, m.in. obniżenie wieku...

Polska szkoła ściąganiem stoi! 2011-09-23

W zachodniej Europie czy w USA ściąganie jest surowo karane i społecznie napiętnowane. U nas wręcz przeciwnie - skuteczne ściąganie jest uznawane raczej za godny podziwu przejaw sprytu niż zwyczajne oszustwo. Nauczyciele różnie na ściąganie reagują. Niektórzy je tępią, inni -...

V Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów I Psychologów Szkolnych 2011-09-19 V Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów I Psychologów Szkolnych

Serdecznie zapraszamy na V OGÓLNOPOLSKI KONGRES DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem konkretnych metod”.

 

Warszawa, 21.10.2011 r., godz. 10:00-18:00

Przed nami 300 dni wytężonej pracy 2011-09-06 Przed nami 300 dni wytężonej pracy

1 września, jako co roku w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. To znak, że najbliższe dziesięć miesięcy uczniowie i nauczyciele spędzą na wspólnej pracy. Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło w całym kraju blisko 5,5 mln uczniów i 660 tys. nauczycieli. Do samych pierwszych klas...

Nowy rok szkolny pod hasłem: ROK SZKOŁY Z PASJĄ 2011-09-01 Nowy rok szkolny pod hasłem: ROK SZKOŁY Z PASJĄ

Jak ważna jest pasja w procesie nauczania i uczenia się wiadomo nie od dzisiaj. To dobrze, że do rozbudzania pasji poznawczych u dziatwy szkolnej włączają się różne organizacje pozarządowe. Właśnie 25 sierpnia br. w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych minister edukacji...

Trwało to ponad rok 2011-08-19 Trwało to ponad rok

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, podpisała 9 sierpnia br. rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Rozporządzenie zostało wymuszone ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola