O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Sprawdzian szóstoklasisty tuż, tuż 2013-03-28

4 kwietnia 2013 roku uczniowie kończący szkołę podstawową napiszą sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian ten jest testem z wiedzy ogólnej i nie ma żadnego wypływu na wybór gimnazjum, jeśli szóstoklasista chce kontynuować naukę w swoim rejonie. Jeśli uczeń składa papiery do...

Nadal nie wiadomo jaka będzie matura 2015 2013-03-28

Licealiści z pierwszych klas muszą jak najszybciej dokonać wyboru profilu kształcenia (pod kątem przyszłych studiów) oraz przedmiotów rozszerzonych realizowanych w przyszłym roku szkolnym. Jest to zgodne z reformą programową, która weszła do szkół ponadgimnazjalnych we wrześniu...

Walka o sześciolatki w szkole, tym razem na telewizyjne spoty 2013-03-21

MEN promuje reformę obniżającą wiek szkolny do 6 lat od dawna. Tym razem czyni to za pośrednictwem kampanii medialnej, której elementem jest oglądany od kilku dniu w TV spot upowszechniający posyłania 6-latków do I klasy. Występują w nim: Dorota Zawadzka (Super Niania), Weronika...

Coś niedobrego dzieje z opieką świetlicową 2013-03-21

Na przełomie 2012/2013 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych. Z ankiety wynika, że na 6 657 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych świetlice działają w 4 496 w nich, czyli w 67,54 %...

Nowe regulacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być niekonstytucyjne 2013-03-17

Projekt rozporządzenia dotyczący organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przesłany przez MEN do konsultacji społecznych i Rządowego Centrum Legislacji może naruszać Konstytucję, ponieważ - zdaniem RCL - wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 22 ustawy o systemie...

Kolejne placówki oświatowe do likwidacji 2013-03-17

Do końca lutego br. roku samorządy miały czas na podjęcie uchwał o zamiarze zamknięcia placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół i internatów. Dane na ten temat są różne. Jedne podają, że wyznaczonych do likwidacji jest ponad 1,2 tys. placówek, inne – zawyżają tę...

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw podpisane 2013-03-07

5 marca br. minister edukacji Krystyna Szumilas podpisała znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do zmian wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia...

Kolejne rozporządzenia do nowelizacji 2013-03-07

MEN skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dwa projekty zmieniające rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r.:
• w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola