O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Kwietniowy Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych 2012-03-15 Kwietniowy Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

13 kwietnia w Warszawie odbędzie się już VI nasze spotkanie. Będzie poświęcone omówieniu następujących zagadnień:

  • Dokumentacja obowiązkowa i dodatkowa w pracy pedagoga, zgodnie z wymogami prawa oświatowego.
  • Procedura obiegu i przechowywania...
A projekt nadal jest tylko projektem 2012-03-15

16 listopada ubiegłego roku, na stronie MEN ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Przewidywano, że znowelizowane - dość istotne dla...

Porozmawiajmy na Facebooku 2012-03-15

Przyjaciół odwiedzających nasz portal www.pedagogia.pl zapraszamy do dzielenia się refleksjami, opiniami i pomysłami na temat kształcenia oraz wychowania młodego pokolenia. Nie bójmy się mówić otwarcie o blaskach i cieniach systemu oświaty, o rzeczywistej pracy szkół,...

CKE pomaga maturzystom 2012-03-12

W ramach przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała dyrektorom szkół przeprowadzenie testów w formie ćwiczeń. Zainteresowane szkoły w całej Polsce testowały nowy materiał 7 marca br. Taka formuła...

Lepiej późno niż wcale 2012-03-06 Lepiej późno niż wcale

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas - dostrzegając potrzebę zaangażowania rodziców w proces podnoszenia jakości pracy szkoły – tworzy przy swoim urzędzie Forum Rodziców. W zaproszeniu skierowanym do organizacji rodzicielskich napisała: „Oświacie potrzebny jest dialog...

Zmiany w sprawie egzaminów zawodowych podpisane 2012-03-06

24 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowelizacja...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie WDŻ 2012-02-23

17 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości...

Udostępnianie informacji publicznej obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej 2012-02-17 Udostępnianie informacji publicznej obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej

Przypominamy, że niektóre informacje będące w posiadaniu szkoły są informacjami publicznymi w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zalicza się do nich m.in.:

  • informacje dotyczące...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola