O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Podwyżki dla nauczycieli pod wielkim znakiem zapytania 2012-06-21

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przewiduje, że płace pedagogów wzrosną z dniem 1 września 2012r. od 83 zł do 114 zł brutto, co oznacza wzrost zarobków o 3,8%. Zgodnie z tym, w zależności od...

Czas pracy szkolnych specjalistów 2012-06-16

Wymiar godzin pracy szkolnych specjalistów (tzw. pensum) może być różny w zależności od gminy, powiatu bądź dzielnicy, w jakiej pracuje dany pedagog, psycholog czy logopeda. Dzieje się tak, gdyż wyłączną kompetencję ustalania wymiaru pensum...

Pomysłów na nauczanie historii ciąg dalszy 2012-06-15

Jakość nauczania historii budzi wiele kontrowersji od dawna. MEN przygotował więc projekt nowelizacji rozporządzenia o podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w którym – w ramach przedmiotu...

Dwujęzyczne świadectwa dla kończących gimnazjum 2012-06-08

Podsekretarz Stanu MEN Mirosław Sielatycki wystosował 6 czerwca pismo do dyrektorów szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej. Informuje w nim, że zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z 8 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

95-lecie Tygodnika Społeczno-Oświatowego "Głos Nauczycielski" 2012-06-08

Pierwszy numer Głosu Nauczycielskiego – wówczas miesięcznika - ukazał się w czerwcu 1917 r. staraniem Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego Szkół Początkowych. W pierwszym numerze zapowiadano, że „Głos Nauczycielski (…) służyć będzie przede...

Większe pieniądze na naukę języka mniejszości narodowej 2012-06-01

Nauką języków mniejszości i języka regionalnego objętych jest około 53 tysiące uczniów. Ich edukację chroni m.in. obowiązująca od 1 czerwca 2009 r., Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, zgodnie z którą języki regionalne lub mniejszościowe uznaje się za...

Gdy nauczyciel uderza ucznia 2012-05-31

"To interes społeczny powinien uzasadniać objęcie oskarżeniem publicznym ściganie czynu" - przekonuje Marek Michalak, rzecznik praw dziecka w piśmie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, informując, iż wpływa do niego wiele spraw związanych z biciem...

Pedagogu! Nie ukrywaj swoich sukcesów! Pozwól się za nie nagrodzić! 2012-05-27

Redakcja miesięcznika „Głos Pedagogiczny” zaprasza do udziału w konkursie Pedagog Roku 2012. Udział może wziąć każdy pedagog zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej placówce...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola