O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Nowy rok szkolny pod hasłem: ROK SZKOŁY Z PASJĄ 2011-09-01 Nowy rok szkolny pod hasłem: ROK SZKOŁY Z PASJĄ

Jak ważna jest pasja w procesie nauczania i uczenia się wiadomo nie od dzisiaj. To dobrze, że do rozbudzania pasji poznawczych u dziatwy szkolnej włączają się różne organizacje pozarządowe. Właśnie 25 sierpnia br. w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych minister edukacji...

Trwało to ponad rok 2011-08-19 Trwało to ponad rok

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, podpisała 9 sierpnia br. rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Rozporządzenie zostało wymuszone ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o...

Zarobki nauczycieli idą w górę 2011-08-11 Zarobki nauczycieli idą w górę

18 lipca 2011r. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu...

Bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania EURO 2012 2011-08-11 Bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania EURO 2012

22 lipca 2011r. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które wejdzie w życie 1 września br. Znajduje się w nim przepis dający organom...

Rusza w szkołach kampania UWAGA! FONOHOLIZM 2011-07-28 Rusza w szkołach kampania UWAGA! FONOHOLIZM

Wyniki badań TNS OBOP „Młodzież a telefony komórkowe” wykazały, że co trzeci nastolatek nie wyobraża sobie życia bez komórki, 60% używa jej w czasie szkolnych lekcji, prawie co trzeci – również w kinie lub teatrze, a 44% nawet podczas rodzinnego obiadu. Profesor Zbigniew Nęcki...

Zapowiedzi zmian w egzaminach maturalnych 2011-07-26 Zapowiedzi zmian w egzaminach maturalnych

Egzamin dojrzałości czekają ponowne zmiany. Grupa sześćdziesięciu ekspertów, wśród których są nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy, dyskutuje nad wypracowaniem nowej formuły egzaminu maturalnego, w tym nowych zasad matury z języka polskiego zarówno...

Obiecanki – cacanki, a laptopa żal 2011-07-19 Obiecanki – cacanki, a laptopa żal

Rząd zdecydował, iż w tej kadencji nie prześle do sejmu ustawy o konwersji opłat wpływających do budżetu od operatorów komórkowych, które miały zagwarantować pieniądze na komputery dla uczniów w ramach rządowego programu „Laptop dla pierwszaka”. Podobno projekt ustawy nie...

Pomysł na przetrwanie niżu uczniowskiego w szkołach 2011-07-19 Pomysł na przetrwanie niżu uczniowskiego w szkołach

Urlop dla poratowania zdrowia gwarantuje pedagogom Karta Nauczyciela. Przysługuje on osobom, które przepracowały w szkole co najmniej siedem lat na pełnym etacie i mają status nauczyciela mianowanego. W ciągu całej kariery zawodowej można pójść na taki urlop trzy razy. W tym czasie...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola