O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Będzie nowy przedmiot w szkole? 2020-12-24 Będzie nowy przedmiot w szkole?

Jak wynika z projektu Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025 w szkołach ma się pojawić nowy przedmiot - Lekcja o zdrowiu. Jego przygotowaniem zajmie się Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia. Sformułowano już cele operacyjne, które obejmują:

    ...
Egzaminy zewnętrzne 2021 2020-12-17 Egzaminy zewnętrzne 2021

16 grudnia minister edukacji podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały w niej określone...

Senackie poprawki do Karty Nauczyciela 2020-12-17 Senackie poprawki do Karty Nauczyciela 16 grudnia w Senacie omawiano projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, dotyczący m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Poprawki złożyli senatorowie KO i SLD. Pierwsza z poprawek zakładała zastąpienie zapisu mówiącego o czynnie „naruszającym prawa i dobro...
MEN dyskutuje o powrocie uczniów do szkół 2020-12-10 MEN dyskutuje o powrocie uczniów do szkół

7 grudnia br. - na antenie Radia Wnet - minister edukacji poinformował: Rozważamy pięć wariantów nauki po zakończeniu ferii zimowych, w tym cztery, które dotyczą powrotu w jakimś stopniu uczniów do szkół. Podkreślił przy tym, że w MEN trwają dyskusje o tym, czy dzieci wrócą po...

Polscy uczniowie słabo wypadli w badaniach TIMSS 2020-12-10 Polscy uczniowie słabo wypadli w badaniach TIMSS

TIMSS to międzynarodowe badanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów klas IV i VIII przeprowadzane co cztery lata. Polscy uczniowie uczestniczą w badaniu od 2011 roku. W 2019 ze średnim wynikiem 520 punktów nasi uczniowie uplasowali się na 26. miejscu w matematyce wśród 58...

Minister edukacji powołał Radę Dzieci i Młodzieży 2020-12-10 Minister edukacji powołał Radę Dzieci i Młodzieży

9 grudnia br. Przemysław Czarnek powołał Radę Dzieci i Młodzieży, która jest organem pomocniczym ministra. W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców - po jednym z każdego województwa. Kadencja Rady trwa do 30 września 2021 r. Na stronie MEN ukazał się komunikat, w którym...

Konsultacje w sprawie egzaminów zakończone 2020-12-03 Konsultacje w sprawie egzaminów zakończone

MEN zakończyło prekonsultacje on-line dotyczące wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym. W dniach 20-27 listopad br. trafiło do ministerstwa 2487 opinii, które przekazano ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie...

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN o tworzeniu rad rodziców 2020-12-03 Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN o tworzeniu rad rodziców

W Dzienniku Ustaw z 2 grudnia br. – pozycja 2143 – ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. Wymieniono w nim 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola