O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

NSA orzekł ujawnienie nazwisk twórców podstawy programowej 2018-06-21 NSA orzekł ujawnienie nazwisk twórców podstawy programowej

Naczelny Sąd Administracyjny w czwartek, 21 czerwca 2018 r. ją oddalił kasację MEN. To oznacza, że wyrok WSA z 22.11.2017 r., II SA/Wa 1094/17 - uchylający decyzje ministra edukacji, orzekający, że nazwiska twórców podstawy programowej kształcenia ogólnego powinny zostać ujawnione...

Kolejny konkurs na dyrektora ORE 2018-06-21 Kolejny konkurs na dyrektora ORE

Resort oświaty ogłosił konkurs na dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28. Zgłoszenia trzeba nadsyłać do 3 lipca 2018 r. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera...

Jest już kalendarz roku szkolnego 2018/2019 2018-06-14 Jest już kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Na stronie MEN ukazał się kalendarz roku szkolnego 2018/2019, w którym zaplanowano m.in.: 

  • zajęcia dydaktyczno wychowawcze trwające od 3 wrześnie br. do 21 czerwca 2019 r.
  • przerwę zimową na Boże Narodzenie - od 23 grudnia do...
Opublikowano rozporządzenie o ocenie pracy nauczycieli 2018-06-14 Opublikowano rozporządzenie o ocenie pracy nauczycieli

W Dzienniku Urzędowym z 12 czerwca br. (poz. 1133) opublikowano Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego...

Rozporządzenie o ocenie nauczyciela czeka już na publikację 2018-06-08 Rozporządzenie o ocenie nauczyciela czeka już na publikację

Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie...

Na podpis minister edukacji czekają jeszcze rozporządzenia, min. 2018-06-08 Na podpis minister edukacji czekają jeszcze rozporządzenia, min.
  • w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  • ...
Komunikat MEN nt. olimpiad przedmiotowych 2018-06-08 Komunikat MEN nt. olimpiad przedmiotowych

Na stronie MEN ukazał się komunikat z dnia 11 maja br. Zawiera on wykaz olimpad przedmiotowych - przeprowadzanych w latach szkolnych 2014/2015 do 2018/2019 - uprawniających do zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z danego...

Doradztwo zawodowe już od przedszkola 2018-06-01 Doradztwo zawodowe już od przedszkola

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporzadzenia w sprawie doradztwa zadwodowego. Według nowych ustaleń min.:

  • Przedszkolaki będą się uczyć o tym, czym są zainteresowania zawodowe, co sami lubią robić. Będą opowiadać o sobie i o tym kim chciałoby...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola