O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Sejmowa Komisja Petycji o zmianach w awansie zawodowym nauczycieli 2018-03-02 Sejmowa Komisja Petycji o zmianach w awansie zawodowym nauczycieli

Komisja Petycji przyjęła dezyderat skierowany do MEN, w którym rekomenduje się potrzebę zmiany Karty Nauczyciela tak, aby umożliwiała doświadczonym nauczycielom kontraktowym awansowanie bez konieczności odbywania dodatkowego stażu. Według członków Komisji obowiązujące przepisy są...

Materiały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z klas I-III 2018-03-02 Materiały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z klas I-III

MEN udostępnił materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas I-III szkoły podstawowej. Służą one utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania...

Nieprawidłowa realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2018-02-23 Nieprawidłowa realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wkrótce sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się problemem zmuszania nauczycieli do pracy w ramach wolontariatu i realizacji za darmo zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest to min. efekt interwencji ZNP, który...

Od 1 września 2018r. obowiązkowe doskonalenie nauczycieli 2018-02-16 Od 1 września 2018r. obowiązkowe doskonalenie nauczycieli

12 lutego br. na spotkaniu z samorządowcami w Chełmie minister edukacji zapowiedziała: „Obowiązkowe doskonalenie zawodowe nauczycieli rusza od 1 września tego roku. Jest konieczne, ponieważ świat bardzo szybko się zmienia. Większość nauczycieli sie nie dokształca, a wiedza...

Brakuje pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne 2018-02-16 Brakuje pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne

Związek Miast Polskich apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie dofinansowania samorządów na organizację w szkołach zajęć pozalekcyjnych. „Samorządy mając na uwadze jakość edukacji, starają się nie dopuścić do zubożenia oferty prowadzonych szkół. W związku z...

Nowe terminy opiniowania arkusza organizacji szkoły 2018-02-16 Nowe terminy opiniowania arkusza organizacji szkoły

Zmiany już na rok szkolny 2018/2019 wprowadzi niebawem rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nad którym pracuje resort edukacji. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie...

RPO o bezpłatnym transporcie uczniów niepełnosprawnych 2018-02-09 RPO o bezpłatnym transporcie uczniów niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN z apelem o uregulowanie zasad zwrotu poniesionych kosztów rodzicom, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci do szkół i placówek, i to w ten sposób, aby zapewnić realizację tych świadczeń w skali całego kraju w sposób możliwie...

Nauczyciele jako wolontariusze 2018-02-02 Nauczyciele jako wolontariusze

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe w 13 województwach w celu zdiagnozowania skali problemu jakim jest finansowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli z zakresu pomocy psychologczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola