O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Raport NIK o systemie pomocy dzieciom z dysfunkcjami 2018-12-20 Raport NIK o systemie pomocy dzieciom z dysfunkcjami

Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, jak działa system pomocy dzieciom z dysfunkcjami. NIK skontrolowała, czy wymagające pomocy dzieci i ich rodziny były objęte skuteczną pomocą. Zbadano 26 placówek, w tym publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,...

Przerwa świąteczna nie dla nauczycieli 2018-12-20 Przerwa świąteczna nie dla nauczycieli

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia. MEN przypomina, że nauczyciel nie ma urlopu wypoczynkowego w tym czasie. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie....

Planowana akcja strajkowa ZNP 2018-12-13 Planowana akcja strajkowa ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego pyta w internetowej ankiecie, jaka forma protestu interesuje nauczycieli. Wśród podanych propozycji znalazł się udział:

  • w akcji podobnej do protestu policjantów przed egzaminami i maturami;
  • w akcji polegającej na...
Mikołaj Pawlak nowym Rzecznikiem Praw Dziecka 2018-12-13 Mikołaj Pawlak nowym Rzecznikiem Praw Dziecka

12 grudnia br. Senat wyraził zgodę na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Pawlaka poparło 57 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Pięcioletnią kadencję rozpocznie on po złożeniu ślubowania w Sejmie, które prawdopodobnie...

Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego 2018-12-06 Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego. Tak wynika z nowelizacji art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela. Teraz pieniądze na organizację doradztwa metodycznego będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości...

Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów 2018-12-06 Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów

Rusza nowa edycja programu certyfikacji szkół, które dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej zaprasza kolejne 100 szkół do certyfi kacji i skorzystania z bezpłatnych narzędzi i materiałów przesyłanych do wszystkich szkół, które zgłoszą się do...

Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli 2018-12-06 Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z podpisaną 30 listopada br. przez prezydenta A. Dudę nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe, z Karty Nauczyciela zostaną wyrzucone ustępy 14-18 w artykule 6a. W dużym skrócie - to rozwiązania dotyczące tworzenia przez dyrektorów regulaminów oceniania nauczycieli w...

Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli pewne 2018-11-30 Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli pewne

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dodała do Karty Nauczyciela art. 10a, zakazujący zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych. Zmiana obowiązywała od 1 września 2018 r. i od początku powodowała problemy praktyczne, zwłaszcza w placówkach niepublicznych. W nowelizacji,...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola