O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane 2018-08-23 Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

16 sierpnia minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego, które wejdzie w życie od 1 września br. Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:  preorientację...

Egzamin Ósmoklasisty 2019 2018-08-23 Egzamin Ósmoklasisty 2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała termin egzaminu ósmoklasisty w nadchodzącym roku szkolnym. Odbędzie się on w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych czy wypadków losowych nie będą mogli wtedy napisać egzaminu, przygotowano termin dodatkowy...

Zaświadczenie z KRK nie zawsze obowiązkowe 2018-08-16 Zaświadczenie z KRK nie zawsze obowiązkowe

1 września 2018 r. wchodzi w życie kolejna część zmian w Karcie Nauczyciela, wprowadzająca m.in. jedną sytuację, w której nauczyciel jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Przepis art. 10 ust. 8a KN otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z...

Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka 2018-08-16 Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Rząsy, Maciej Kopeć – wiceminister edukacji wyjaśnił: W obecnym stanie prawnym ucznia trzeba obowiązkowo ubezpieczyć jedynie, gdy wyjeżdża na zagraniczną wycieczkę. W pozostałych przypadkach umowa ubezpieczenia może być zawarta...

Kalendarz olimpiad na nowy rok szkolny 2018-08-16 Kalendarz olimpiad na nowy rok szkolny

Ministerstwo edukacji opublikowało kalendarz olimpiad w roku szkolnym 2018/2019 planowanych przez organizatorów i rozpisanych na poszczególne etapy. MEN określiło trzy typy olimpiad:

  • olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu...
Mobilne legitymacje szkolne 2018-08-09 Mobilne legitymacje szkolne

MEN chce, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację potwierdzającej posiadanie legitymacji szkolnej. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. mLegitymacja szkolna...

Konkurs finansujący gabinety dentystyczne w szkołach 2018-08-09 Konkurs finansujący gabinety dentystyczne w szkołach

Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodziezy w szkołach w 2018r. – to konkurs Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego samorządy mogą starać się o pieniądze na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach. MZ przeznaczyło na ten cel pięć...

RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela 2018-08-02 RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wyraził negatywną opinię w sprawie regulowania przez każdą szkołę wskaźników oceniania pracy nauczycieli. W piśmie do Rafała Grupińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dr Bodnar zwrócił uwagę na...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola