O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

RPD publikuje wzory zgody rodziców 2020-02-06 RPD publikuje wzory zgody rodziców

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazały się wzory kilku dokumentów składanych przez rodziców w związku z zajęciami dziecka w szkole i poza szkołą. Są one dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych, mogą z nich korzystać zarówno rodzice, jak i przedszkola, szkoły oraz...

Będzie poradnik o zasadach zadawania prac domowych 2020-01-30 Będzie poradnik o zasadach zadawania prac domowych

Wiceminister Maciej Kopeć odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pismo z grudnia ur. W sprawie zadawania uczniom prac domowych. Zaznaczył w nim, że resort nie chce tej sprawy regulować przepisami: „Jakiekolwiek regulowanie czy też limitowanie czasu przeznaczonego na prace domowe...

Zawody przyszłości szkolnictwa branżowego 2020-01-30 Zawody przyszłości szkolnictwa branżowego

MEN ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części...

NIK wejdzie do szkół 2020-01-30 NIK wejdzie do szkół

NIK opublikowała swój plan pracy na bieżący rok. Izba zamierza przeprowadzić ok. 90 zaplanowanych kontroli. Część z nich dotyczy spraw związanych z oświatą i kształceniem uczniów. Kontrolerzy przyjrzą się:

  • na przełomie pierwszego i drugiego kwartału - Czy ...
Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do MEN 2020-01-30 Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do MEN

Adam Bodnar zajął stanowisko wobec kolportowanych w Polsce wzorów oświadczeń dla rodziców o wypisanie dziecka z zajęć antydyskryminacyjnych. Jego zdaniem edukacja antydyskryminacyjna jest w polskiej szkole obowiązkowa i jest elementem podstawy programowej. Dlatego wzory te -...

Będą zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli 2020-01-23 Będą zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział: Nie zamierzam wyeliminować postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli, ale wydłużyć czas na zbadanie przez dyrektora szkoły, czy doszło do naruszenia dobra dziecka, nim zgłosi on sprawę do rzecznika dyscyplinarnego....

Nowe źródło finansowania szkolnych klubów sportowych 2020-01-23 Nowe źródło finansowania szkolnych klubów sportowych

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów przewidziano nałożenie 70 lub 80 gr dodatkowej opłaty na napój słodzony i 20 gr w przeliczeniu na każdy litr napoju na napój z dodatkiem substancji o właściwościach...

Kompromis w sprawie lekcji o zdrowiu 2020-01-16 Kompromis w sprawie lekcji o zdrowiu

W efekcie rozmów ministra zdrowia z ministrem edukacji, które odbyły się 15 stycznia – ustalono, że od września 2020 r. w szkole powinna pojawić się edukacja zdrowotna. Najprawdopodobniej poświęcone jej będą od 3 do 5 lekcji w trakcie roku. Ponieważ program przedmiotów...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola