O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

MEN o powrocie uczniów do szkół 2020-07-23 MEN o powrocie uczniów do szkół

Na Twitterze minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował: „Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół. (…) Pracujemy nad odpowiednimi regulacjami...

Język Łaciński i kultura antyczna w podstawie programowej 2020-07-23 Język Łaciński i kultura antyczna w podstawie programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru. Rozporządzenie MEN z dnia 24 czerwca 2020...

Projekt Prezydenta trafił do sejmu 2020-07-16 Projekt Prezydenta trafił do sejmu

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe, która ma dodać przepis, na mocy którego stowarzyszenie lub inna organizacja, zamierzające podjąć działalność w szkole/placówce, zostaną zobligowane do bezpłatnego przekazania dyrektorowi tej szkoły lub...

Pomoc w zakupie podręczników 2020-07-16 Pomoc w zakupie podręczników

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U z 2020 poz 1227)...

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP 2020-07-16 Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Ruszył nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do zadań Rady, jako organu pomocniczego ministra, należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących...

Wakacje 2020 2020-07-16 Wakacje 2020

Kuratorzy oświaty zatwierdzili blisko 12,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Tak wynika z danych MEN. Łącznie skorzysta z nich ponad 420 tys. uczniów, w tym z wypoczynku krajowego270,5 tys. uczniów, z...

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-09 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie...
Ruszyła dodatkowa sesja egzaminów zewnętrznych 2020-07-09 Ruszyła dodatkowa sesja egzaminów zewnętrznych

We wtorek 7 lipca br. o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpiło do niej ponad 2,8 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola