O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Posiłek w każdej szkole i domu 2018-10-04 Posiłek w każdej szkole i domu

Rada Ministrów ustanowiła uchwałą z dnia 2 października br. wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Będzie on realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa, uzupelniając pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o...

Zarobki polskich nauczycieli na tle świata 2018-09-27 Zarobki polskich nauczycieli na tle świata

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała coroczny raport o stanie edukacji w zrzeszanych przez nią państwach. "Education at Glance", który zawiera m.in. dane o zarobkach pedagogów w poszczególnych krajach oraz o czasie, jaki spędzają oni na pracy z uczniami....

Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe 2018-09-27 Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez...

III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP 2018-09-27 III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP

Minister Anna Zalewska 18 września br. powołała III kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 30 września 2019 r. W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców,...

Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole? 2018-09-21 Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?

Minister edukacji A. Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli 20 września br. w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowanej przez ORE. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty...

Ogólnopolska manifestacja: Polska potrzebuje wyższych płac! 2018-09-21 Ogólnopolska manifestacja: Polska potrzebuje wyższych płac!

Organizatorem akcji, która odbędzie się w Warszawie 22 września jest OPZZ. W akcji tej wezmą udział także związkowcy ZNP, którzy zbiorą się na ulicy Łazienkowskiej (pomiędzy parkingiem na Torwarze a ulicą Rozbrat) i wyruszą o godzinie 11.00 z Ronda Sedlaczka (skrzyżowanie ulic:...

XIII Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych 2018-09-13 XIII Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

11 października 2018r. w Warszawie odbędzie się po raz trzynasty Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Jedyne takie wydarzenie prezentujące nowoczesne i sprawdzone metody rozwiązania w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Więcej informacji na...

Wyniki matur i odwołania maturzystów 2018-09-13 Wyniki matur i odwołania maturzystów

Ogłoszone 11 września br. statystyki tegorocznej matury uwzględniają wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola