O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Nowe reguły podziału części subwencji oświatowej 2019-08-01 Nowe reguły  podziału części subwencji oświatowej

MEN przesłało już do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Zakłada on zwiększenie jej o 1 mld zł od września do grudnia na wzrost płac nauczycieli. Dodatkowo...

Rodzicielskie pozwy zbiorowe 2019-08-01 Rodzicielskie pozwy zbiorowe

Rodzice z całej Polski składają pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, a dotyczący reformy edukacji, podwójnego rocznika i problemów z dostaniem się do szkół średnich. W całej Polsce wielu absolwentów gimnazjów i podstawówek nie dostało się do wymarzonych szkół. I...

Krzywdząca rejonizacja kształcenia specjalnege 2019-07-25 Krzywdząca rejonizacja kształcenia specjalnege

Ojciec niesłyszącego ucznia zwrócił rzecznikowi praw obywatelskich uwagę, że dzieci potrzebujące kształcenia specjalnego są objęte rejonizacją – nie mają prawa do nauki poza powiatem, nawet jeśli jest tam szkoła lepiej dostosowana do ich potrzeb. Rejonizacja nie dotyczy tymczasem...

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie 2019-07-25 Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

MEN ogłosił nowy konkurs za 3,6 mln zł. Wnioski o dotację można składać do 8 sierpnia 2019 r., wyniki konkursu resort ogłosi 30 sierpnia. Celem konkursu jest „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie...

Szansa na dodatek dla nauczycielek przedszkoli 2019-07-25 Szansa na dodatek dla nauczycielek przedszkoli

Nauczycielki przedszkoli utraciły prawo do dodatku wraz z uchwaloną niedawno nowelizacją Karty Nauczyciela. Przy okazji zmian w systemie awansu i oceny pracy posłowie wpisali do Karty minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł, przyznanego jedynie nauczycielom w...

Rekrutacyjny chaos do szkół ponadpodstawowych 2019-07-19 Rekrutacyjny chaos do szkół ponadpodstawowych

Samorządy ogłosiły wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. O miejsca walczą uczniowie z podwójnego rocznika - absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Chociaż według MEN nie ma żadnych problemów, bo wszystko zostało dobrze wyliczone - podwójny rocznik uczniów...

Oświadczenie ZNP w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2019-07-19 Oświadczenie ZNP w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W specjalnym oświadczeniu ZNP podkreślił, że tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów mają takie same marzenia, aspiracje i takie same prawa, jak ich młodsi i starsi koledzy; mają też konstytucyjne prawo do nauki. I dlatego ZNP domaga się od rządu „natychmiastowego...

Lipcowe projekty nowych rozporządzeń MEN 2019-07-19 Lipcowe projekty nowych rozporządzeń MEN

Na stronie MEN w zakładce PRAWO znajdują się projekty min.:

  • Rozporządzenia MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych
  • Rozporządzenia MEN w sprawie...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola