O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Przedostatnia w historii seria egzaminów gimnazjalnyh 2018-04-12 Przedostatnia w historii seria egzaminów gimnazjalnyh

Egzamin gimnazjalny 2018 rozpocznie się w przyszłym tygodniu - 18 kwietnia o godz. 9:00. Tego dnia uczniowie klas trzecich będą pisać część humanistyczną egzaminu gimnazjalnego (z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego), 19 kwietnia czeka ich kolejny egzamin...

V edycja cyklu Integracja dla Edukacji 2018-04-05 V edycja cyklu Integracja dla Edukacji

V edycja cyklu Integracja dla Edukacji dedykowana jest efektywnej realizacji Rozporządzania z 25 sierpnia 2017r, nt. organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w placówce.

Naszym celem jest wskazanie skutecznych rozwiązań, pokazanie dobrych praktyk i przedstawienie nowoczesnych...

Łatwiejszy podział dotacji na podręczniki 2018-04-05 Łatwiejszy podział dotacji na podręczniki

1 kwietnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. poz. 655). Zmiany wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Dzieki nim dyrektor...

Kolejna nowelizacja rozporządzenia MEN 2018-04-05 Kolejna nowelizacja rozporządzenia MEN

Minister Anna Zalewska podpisała 4 kwietnia br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu...

Od 1 kwietnia nowe pensje nauczycieli 2018-03-29 Od 1 kwietnia nowe pensje nauczycieli

26 marca 2018r. minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie nowej wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dokument skierowano do...

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu... 2018-03-29 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu...

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu zdrowia oraz ciepłych, pełnych radosnej nadziei przeżyć. Niech rozkwitająca wiosną przyroda nastraja Was optymistycznie na długi, długi ...

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 2018-03-22 Projekt nowego rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

Wszystko wskazuje, że z dniem 1 września 2018 r. zmienią się zasady zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Nie tylko wydłużono okres stażu na nauczyciela kontraktowego, ale także zmieniono warunki, jakie trzeba spełnić, by ten stopień uzyskać. Nowe obowiązki zostaną też...

Apel naukowców z PAN w sprawie mowy nienawiści 2018-03-22 Apel naukowców z PAN w sprawie mowy nienawiści

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk zwraca uwagę, że epidemia mowy nienawiści stanowi poważne zagrożenie dla wychowania kolejnych pokoleń, które dorastają w atmosferze przyzwolenia na przemoc werbalną. W liście otwartym apeluje: „Od nauczycieli, kuratorów i władz...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola