O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych 2018-02-02 Jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum...

Urop zdrowotny usankcjonowany rozporządzeniem 2018-01-26 Urop zdrowotny usankcjonowany rozporządzeniem

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br. Rozporządzenie weszło...

Raport NIK o kształceniu specjalnym 2018-01-26 Raport NIK o kształceniu specjalnym

NIK przeprowadził kontrolę w 28 szkołach i przedszkolach, w tym w 10 zespołach szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i przedszkola). Badano realizację wsparcia kształcenia specjalnego w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017. Jak zaznaczyła NIK, w badaniu nie...

Komentarz MEN do raportu NIK 2018-01-26 Komentarz MEN do raportu NIK

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska w komentarzu przesłanym PAP napisała, że zadaniem resortu edukacji w najbliższej perspektywie jest „upowszechnianie koncepcji edukacji włączającej oraz rozszerzanie działań w tym zakresie”, aby szkoły były przygotowane do przyjmowania i wspierania...

Deklaracja o współpracy MEN i GIS 2018-01-19 Deklaracja o współpracy MEN i GIS

Minister edukacji Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podpisali 17 stycznia br. deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. MEN i GIS zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji...

Zmiany w szkolnej turystyce 2018-01-19 Zmiany w szkolnej turystyce

MEN opracował 4 stycznia 2018r. projekty:

  1. rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
  2. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu...
Ruszyły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2018-01-12 Ruszyły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

10 stycznia 2018 r. uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny zawodowy przystąpili do kolejnej sesji egzaminu...

Ferie zimowe na START 2018-01-12  Ferie zimowe na START

Rozpoczyna się pierwsza tura dwutygodniowych ferii zimowych. Jako pierwsi wypoczywać będą – od 13 do 28 stycznia - uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 20 stycznia do 4 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw podlaskiego...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola