O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie egzaminów 2019-04-04 Nowelizacja rozporządzeń w sprawie egzaminów

2 kwietnia minister Anna Zalewska podpisała znowelizowane rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Na ich mocy. w sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu...

Terminy ferii zimowych 2021r 2019-04-04 Terminy ferii zimowych 2021r

Minister edukacji ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw, po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty. Ogłoszenie to następuje nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata...

Główne grzechy polskiej oświaty 2019-03-28 Główne grzechy polskiej oświaty

Na zlecenie resortu przedsiębiorczości powstał raport „Szkoła dla innowatora”. Ministerstwo chciało sprawdzić, jak polski system edukacji radzi sobie z kształtowaniem kompetencji proinnowacyjnych u uczniów, którymi są m.in.: ciekawość, umiejętność rozwiązywania problemów,...

Będą nowe wymagania wobec dyrektorów 2019-03-28 Będą nowe wymagania wobec dyrektorów

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej...

Apel ZNP w sprawie planowanego strajku nauczycieli 2019-03-21 Apel ZNP w sprawie planowanego strajku nauczycieli

Apel do pracowników oświaty niebiorących udziału w strajku

Koleżanki i Koledzy,

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z prośbą o wsparcie tych, którzy od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczną akcję strajkową w obronie całego środowiska oświatowego. Nawet...

MEN wycofuje się ze szkolnych sobót 2019-03-21 MEN wycofuje się ze szkolnych sobót

Minister Zalewska podpisała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Ostatecznie – mimo, że tak planowano w grudniowym projekcie - nie daje już szkołom możliwości organizacji zajęć w soboty. „Zajęcia...

Nowe przepisy w sprawie nieletnich 2019-03-21 Nowe przepisy w sprawie nieletnich

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o nieletnich. Resort chce m.in.:

  • Wprowadzić ośrodki wychowawczo-adaptacyjne.
  • Zapewnić wsparcie prawnika na każdym etapie postępowania wobec nieletniego.
  • Ustalić granicę przejawów...
Planowany strajk nauczycieli 2019-03-14 Planowany strajk nauczycieli

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zanim w danej szkole, przedszkolu czy placówce oświatowej wybuchnie strajk, wcześniej musi zostać przeprowadzone referendum, w którym udział biorą wszyscy pracownicy. Aby strajk był legalny, większość z głosujących - przy...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola