O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Stanowisko MEN w sprawie oceny pracy nauczycieli 2018-08-02 Stanowisko MEN w sprawie oceny pracy nauczycieli

Na stronie ministerstwa edukacji ukazał się 31 lipca br. komunikat: Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967).Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały...

Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie 2018-08-02 Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według nowych przepisów min:

  • Szkoły i placówki oświatowe będą miały obowiązek rejestrowania wyjść...
MEN pisze do samorządowców i dyrektorów szkół 2018-07-26 MEN pisze do samorządowców i dyrektorów szkół

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym 23 lipca br. liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych...

MEN pisze do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych 2018-07-26 MEN pisze do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych przypomniała, że wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w...

Rzecznik Praw Obywatelskich o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych 2018-07-19 Rzecznik Praw Obywatelskich o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych

Do RPO napływają skargi rodziców oraz apele i petycje organizacji pozarządowych w dotyczące rezygnacji z możliwości organizowania dla uczniów z niepełno sprawnościami indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie...

ORE ma nowego dyrektora 2018-07-19 ORE ma nowego dyrektora

Minister edukacji powołała 19 lipca br. Jadwigę Mariolę Szczypiń na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jadwiga Szczypiń jest magistrem pedagogiki specjalnej, nauczycielem dyplomowanym. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, sprawowania nadzoru...

Projekt rozporządzenia o zasiłku losowym dla dzieci i uczniów 2018-07-12 Projekt rozporządzenia o zasiłku losowym dla dzieci i uczniów

Rada Ministrów skierowała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i...

Priorytety MEN na rok szkolny 2018/2019 2018-07-12 Priorytety MEN na rok szkolny 2018/2019

MEN określiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola