O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej 2020-08-20 Wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Rząd przeznaczy 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu w okresie epidemii COVID-19. Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek...

Gdzie są wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych 2020-08-20 Gdzie są wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Do 18 sierpnia uczniowie mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali - musieli złożyć oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów były ogłaszane...

1 września 2020 – są już rozporządzenia 2020-08-13 1 września 2020 – są już rozporządzenia

Minister edukacji podpisał 12 sierpnia br. pięć kluczowych rozporządzeń regulujących pracę szkół i placówek oświatowych w warunkach pandemii.

  • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor...
Krytyka podpisanych rozporządzeń 2020-08-13 Krytyka podpisanych rozporządzeń

Podpisane przez ministra edukacji rozporządzenia spotykają się z krytyką oświatowców, związkowców i samorządowców:

  • Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: Możliwość konsultacji jest iluzoryczna, skoro dano nam...
Wyniki Matury 2020 2020-08-13 Wyniki Matury 2020

Do egzaminu przystąpiły 259 272 osoby. Maturę zdało 74 proc. z nich. 17,2 proc. ma prawo do poprawki we wrześniu, a 8,8 proc. będzie mogło zmierzyć się z tym wyzwaniem dopiero za rok. 17,2 proc. abiturientów oblało jeden egzamin, 6,8 proc. – dwa egzaminy, a 2 proc. – trzy...

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli 2020-08-06 Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wyniesie 3 537,80 zł., i w ślad za nią proponuje się w projekcie...

1 września powrót do szkół 2020-08-06 1 września powrót do szkół

Dariusz Piontkowski przestawił 5 sierpnia br. działania podejmowane w resorcie edukacji w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. – 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne...

Wstępne wyniki egzaminu ośmioklasisty 2020-07-31 Wstępne wyniki egzaminu ośmioklasisty

Dzisiaj – piątek 31 lipca br. – podczas briefingu zorganizowanego przez MEN i CKE przedstawiono wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 343 025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola