O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Kolejne badanie zdalnego nauczania 2020-06-15 Kolejne badanie zdalnego nauczania

Pedagożki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziły badania zdalnego nauczania. Internetową ankietę wypełniło 780 nauczycieli z publicznych, prywatnych i społecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badanie wykonane w dniach 21 kwietnia-18 maja potwierdziło, że...

Podwyżki dla nauczycieli 2020-06-04 Podwyżki dla nauczycieli

W wywiadzie dla Polskiego Radia minister edukacji Dariusz Piontkowski potwierdził w środę 3 czerwca, że nauczyciele dostaną zapowiadaną podwyżkę wynagrodzeń. Od 1 września 2020 r. ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31...

Organizacja religii w szkołach 2020-06-04 Organizacja religii w szkołach

Ukazało się obwieszczenie MEN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz U. z 2020 r. poz.983). W obwieszczeniu ministerstwa...

Ogólnopolska akcja #sprawdzobecnosc 2020-06-04 Ogólnopolska akcja  #sprawdzobecnosc

Ruszyła społeczna akcja #sprawdzobecnosc Fundacji EFC. Jej celem jest dotarcie do młodzieży, z którą od dawna nie ma kontaktu, lub przestała być aktywna na swoich profilach społecznościowych. To poważny problem, w całym kraju takich "zaginionych" uczniów są setki. Akcja...

Skład zespołu nadzorującego egzamin maturalny 2020-05-28 Skład zespołu nadzorującego egzamin maturalny

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa koronowirusowa) umożliwia ministrowi edukacji regulowanie w drodze rozporządzenia wszystkich...

MEN zaprasza do udziału w badaniu 2020-05-28 MEN zaprasza do udziału w badaniu

Badanie ma dotyczyć dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach projektu...

Organizacja egzaminu ósmoklasisty i matury 2020-05-21 Organizacja egzaminu ósmoklasisty i matury

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia. Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich...

Uczniowie klas I-III przyjdą do szkoły 2020-05-21 Uczniowie klas I-III przyjdą do szkoły

Od 25 maja br. do szkół mogą przychodzić dzieci z etapu edukacji wczesnoszkolnej, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z zajęć wychowawczo-edukacyjnych z elementami zajęć edukacyjnych. Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola