O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty 2018-09-06 Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

3 września br. w 24 tysiącach szkół, dla ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Tego dnia również rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Petycja w sprawie RPD w każdej szkole 2018-09-06 Petycja w sprawie RPD w każdej szkole

Marek Michalak skierował do Sejmu pismo, w którym przychyla się do prośby, jaką wniosła do RPD grupa uczniów. Postulują oni, by w szkołach i placówkach oświatowych powoływany był obligatoryjnie rzecznik praw ucznia i apeluje o wprowadzenie takiego zapisu do ustawy - Prawo...

Raport NIK o systemie awansu zawodowego nauczycieli 2018-09-06 Raport NIK o systemie awansu zawodowego nauczycieli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działania systemu awansu zawodowego nauczycieli w latach 2015-2017. W kontrolowanym okresie nauczyciele mianowani i dyplomowali stanowili trzy czwarte wszystkich zatrudnionych nauczycieli, których było 700 tys. Liczba ta pokazuje, że...

MEN podsumowało tegoroczne wakacje 2018-08-30 MEN podsumowało tegoroczne wakacje

Jak wynika z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN, organizatorzy zarejestrowali ponad 29 tys. zgłoszeń (29 783). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicę wyjechało ponad 1,25 mln uczniów (1 250 735). Najwięcej zgłoszeń do bazy wypoczynku zostało zgłoszonych...

MEN zapowiada zmiany w ocenie pracy nauczyciela 2018-08-30 MEN zapowiada zmiany w ocenie pracy nauczyciela

Od 1 września 2018 r. zmieniają się przepisy Karty Nauczyciela, na podstawie których rozpoczyna się cykl oceniania nauczycieli, mający doprowadzić nauczyciela dyplomowanego do dodatku 500+. Skala ocen została rozszerzona – oprócz wyróżniającej, dobrej i negatywnej pedagog będzie...

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zajęć wykonywanych przez szkolnych specjalistów 2018-08-23 Opublikowano rozporządzenie w sprawie zajęć wykonywanych przez szkolnych specjalistów

Jest już rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i...

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane 2018-08-23 Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

16 sierpnia minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego, które wejdzie w życie od 1 września br. Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:  preorientację...

Egzamin Ósmoklasisty 2019 2018-08-23 Egzamin Ósmoklasisty 2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała termin egzaminu ósmoklasisty w nadchodzącym roku szkolnym. Odbędzie się on w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych czy wypadków losowych nie będą mogli wtedy napisać egzaminu, przygotowano termin dodatkowy...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola