O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Egzaminy a strajk nauczycieli 2019-03-14 Egzaminy a strajk nauczycieli

MEN przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, która...

Czy będzie strajk nauczycieli 2019-03-07 Czy będzie strajk nauczycieli

Do 22 marca referendum strajkowe, a od 8 kwietnia strajk - taką decyzję podjął 5 marca br. Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” wchodzącego w skład Forum Związków Zawodowych - poinformował Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ "S-O". To oznacza,...

Pieniądze tematem zmian w Karcie Nauczyciela 2019-03-07 Pieniądze tematem zmian w Karcie Nauczyciela

Resort edukacji przygotował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Zawiera on regulacje, stanowiące podstawą do realizacji obietnic składanych podczas negocjacji ze związkami zawodowymi. MEN proponuje:

  • Nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną w...
CKE podała wyniki diagnozy kompetencji ósmoklasistów 2019-02-28 CKE podała wyniki diagnozy kompetencji ósmoklasistów

Na niespełna dwa miesiące przed pierwszym ogólnopolskim egzaminem ósmoklasistów podano wyniki diagnozy ich umiejętności. Dobrze wypadło rozumienie tekstów kultury i zróżnicowanie języka polskiego, a słabo utwory literackie i nieoczywista interpretacja. Uczniowie mają problemy z...

RODO w szkole, będą zmiany 2019-02-28 RODO w szkole, będą zmiany

Sejm uchwalił przepisy dostosowujące poszczególne ustawy do RODO. Ustawa Prawo Oświatowe ma zostać uzupełniona o przepis zobowiązujący nauczycieli do: „zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb...

NIK krytykuje nauczanie matematyki 2019-02-21 NIK krytykuje nauczanie matematyki

NIK postanowiła sporządzić „ocenę efektów zarządzania procesem nauczania matematyki” w szkołach. tematyki w szkołach. W tym celu kontrolerzy weszli w 2017 r. do MEN oraz 20 szkół publicznych. Izba poprosiła również o informacje dotyczące warunków i organizacji nauczania...

MEN i CKE odpowiada na raport NIK 2019-02-21 MEN i CKE odpowiada na raport NIK

Raport NIK skomentowała Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN: „Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nie istnieją żadne obiektywne, naukowo...

Samorządowcy popierają protest nauczycieli 2019-02-21 Samorządowcy popierają protest nauczycieli

Samorządowcy ze Związku Miast Polskich poparli „słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń”, sprzeciwiając się przerzucaniu przez MEN na samorządy odpowiedzialności za wynagrodzenia nauczycieli. ZMP od lat alarmuje polityków, że oświata jest...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola