O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

MEN w sprawie ciężkich tornistrów 2018-03-15 MEN w sprawie ciężkich tornistrów

Minister edukacji Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów i nauczycieli, w którym apeluje o zwracanie uwagi na problem zbyt ciężkich tornistrów i dbanie o to, by uczniowie nosili w plecakach tylko najpotrzebniejsze rzeczy. „Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i...

Wycieczki patriotyczne będą dofinansowywane 2018-03-15 Wycieczki patriotyczne będą dofinansowywane

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które określa zasady przyznawania dofinansowania na wycieczki patriotyczne i inne inicjatywy związane z uczczeniem stulecia niepodległości Polski. O pieniądze na obchody tej rocznicy będzie mógł wystąpić organ...

Zmiany na portalu pedagogia.pl! 2018-03-10 Zmiany na portalu pedagogia.pl!

Szanowni Państwo!

Aby ułatwić Państwu pracę oraz wyszukiwanie dokumentów na naszym portalu, wprowadziliśmy nowy podział zakładek „Praca z uczniem o SPE” oraz „Scenariusze zajęć”. Znajdą tam Państwo przede wszystkim zupełnie nowe dokumenty merytorycznie dostosowane...

Opublikowano nową podstawę programową 2018-03-08 Opublikowano nową podstawę programową

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U z 2 marca 2018r. poz. 467). Rozporzadzenie wejdzie w życie 1 września 2018r.,...

Polskie dzieci w kryzysie psychicznym 2018-03-08 Polskie dzieci w kryzysie psychicznym

Z badań przeprowadzonych wśród warszawskich gimnazjalistów wynika, że objawy depresyjne ma co piąta 15-latka. Według policji przez trzy lata o jedną trzecią zwiększyła się liczba nastolatków próbujących odebrać sobie życie. Międzynarodowe porównania nie pozostawiają...

Rozmów o kryteriach oceny pracy nauczycieli c.d 2018-03-02 Rozmów o kryteriach oceny pracy nauczycieli c.d

W środę, 28 lutego br. minister Anna Zalewska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Tematem rozmów z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji...

Sejmowa Komisja Petycji o zmianach w awansie zawodowym nauczycieli 2018-03-02 Sejmowa Komisja Petycji o zmianach w awansie zawodowym nauczycieli

Komisja Petycji przyjęła dezyderat skierowany do MEN, w którym rekomenduje się potrzebę zmiany Karty Nauczyciela tak, aby umożliwiała doświadczonym nauczycielom kontraktowym awansowanie bez konieczności odbywania dodatkowego stażu. Według członków Komisji obowiązujące przepisy są...

Materiały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z klas I-III 2018-03-02 Materiały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z klas I-III

MEN udostępnił materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas I-III szkoły podstawowej. Służą one utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola