O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Wyprawka szkolna 2019/2020 2019-05-16 Wyprawka szkolna 2019/2020

MEN podaje, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” obejmie około 41,5 tys. uczniów z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w...

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w MEN 2019-05-16 Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w MEN

11 kwietnia 2019 r. w „Wiadomościach” TVP zaprezentowano małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak odczytującą podczas konferencji prasowej smsy, jakie rzekomo mieli do siebie przesyłać członkowie ZNP. Na tej podstawie można było, jej zdaniem, wysnuć wniosek, że strajkujący...

Matura i maile o podłożeniu ładunków wybuchowych 2019-05-09 Matura  i maile o podłożeniu ładunków wybuchowych

Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że w pierwszym dniu egzaminu maturalnego z języka polskiego (6 maja br):

  • 122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego....
Obowiązują już nowe przepisy w sprawie RODO w oświacie 2019-05-09 Obowiązują już nowe przepisy w sprawie RODO w oświacie

Od 4 maja br. obowiązuje kilka bardzo istotnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół nowych przepisów. Nakładają one na nauczycieli dodatkowy obowiązek tzn. zachowania w poufności informacji uzyskanych od uczniów. Nawet, jeśli ci są niepełnoletni. To tzw. tajemnica nauczycielska....

ZNP rekomenduje strajk włoski... 2019-04-30 ZNP rekomenduje strajk włoski...

Strajk nauczycieli został zawieszony, ale protest nadal trwa jako spór zbiorowy. Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest. „Pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy...

RPO o zbieraniu danych o strajkujących nauczycielach... 2019-04-30 RPO o zbieraniu danych o strajkujących nauczycielach...

W czasie strajku nauczycieli MEN domagało się, by dyrektorzy szkół wpisywali do centralnego Systemu Informacji Oświatowej dane o osobach strajkujących. Instrukcja miała wskazywać: Nauczycielom, którzy strajkują, należy wykazać nieobecność, wybierając jako jej przyczynę...

Maturalna zmiana prawa oświatowego 2019-04-25 Maturalna zmiana prawa oświatowego

Rząd przyjął projekt zmian w prawie oświatowym. Nowela z 24 kwietnia br. ma zagwarantować klasyfikację wszystkim maturzystom, nawet gdy nie zbierze się rada pedagogiczna. Po nowelizacji jeżeli rady nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać...

Jutro „Okrągły stół” edukacyjny 2019-04-25 Jutro „Okrągły stół” edukacyjny

Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła – to 4 obszary, które będą tematem obrad „Okrągłego stołu” edukacyjnego zapowiedzianego 18 kwietnia br. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 26 kwietnia br. O godz. 12:00 w...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola