O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Będą zmiany w doradztwie zawodowym 2019-01-03 Będą zmiany w doradztwie zawodowym

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie obowiązywało od 1 września 2019r. Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 30 sierpnia 2018...

Zapowiedź zmian w kwestii zajęć dodatkowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2018-12-28 Zapowiedź zmian w kwestii zajęć dodatkowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by MEN opracował programy zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Chce też, by MEN przygotował plany pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych, zawieranie kontraktów z rodzicami,...

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać 2018-12-28 Od 1 stycznia zaczną obowiązywać
  • art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, według którego dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach...
Świąteczne życzenia! 2018-12-20 Świąteczne życzenia!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim spokoju i radości, okazji do serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz niczym nie zmąconego relaksu. Również tego, by nadchodzący Nowy Rok 2019 był czasem spełniania marzeń, w pełnym zdrowiu, niesłabnącej nadziei i przy...

Nauczycieleska akcja protestacyjna L-4 2018-12-20 Nauczycieleska akcja protestacyjna L-4

Nauczyciele biorą zwolnienia lekarskie. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom w oświacie. Akcja ma trwać od 17 do 21 grudnia. Jak podkreśla resort edukacji, na ponad 39 tys. publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 17 grudnia nie funkcjonowało...

Raport NIK o systemie pomocy dzieciom z dysfunkcjami 2018-12-20 Raport NIK o systemie pomocy dzieciom z dysfunkcjami

Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, jak działa system pomocy dzieciom z dysfunkcjami. NIK skontrolowała, czy wymagające pomocy dzieci i ich rodziny były objęte skuteczną pomocą. Zbadano 26 placówek, w tym publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,...

Przerwa świąteczna nie dla nauczycieli 2018-12-20 Przerwa świąteczna nie dla nauczycieli

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia. MEN przypomina, że nauczyciel nie ma urlopu wypoczynkowego w tym czasie. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie....

Planowana akcja strajkowa ZNP 2018-12-13 Planowana akcja strajkowa ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego pyta w internetowej ankiecie, jaka forma protestu interesuje nauczycieli. Wśród podanych propozycji znalazł się udział:

  • w akcji podobnej do protestu policjantów przed egzaminami i maturami;
  • w akcji polegającej na...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola