O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Zaświadczenie z KRK nie zawsze obowiązkowe 2018-08-16 Zaświadczenie z KRK nie zawsze obowiązkowe

1 września 2018 r. wchodzi w życie kolejna część zmian w Karcie Nauczyciela, wprowadzająca m.in. jedną sytuację, w której nauczyciel jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Przepis art. 10 ust. 8a KN otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z...

Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka 2018-08-16 Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Rząsy, Maciej Kopeć – wiceminister edukacji wyjaśnił: W obecnym stanie prawnym ucznia trzeba obowiązkowo ubezpieczyć jedynie, gdy wyjeżdża na zagraniczną wycieczkę. W pozostałych przypadkach umowa ubezpieczenia może być zawarta...

Kalendarz olimpiad na nowy rok szkolny 2018-08-16 Kalendarz olimpiad na nowy rok szkolny

Ministerstwo edukacji opublikowało kalendarz olimpiad w roku szkolnym 2018/2019 planowanych przez organizatorów i rozpisanych na poszczególne etapy. MEN określiło trzy typy olimpiad:

  • olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu...
Mobilne legitymacje szkolne 2018-08-09 Mobilne legitymacje szkolne

MEN chce, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację potwierdzającej posiadanie legitymacji szkolnej. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. mLegitymacja szkolna...

Konkurs finansujący gabinety dentystyczne w szkołach 2018-08-09 Konkurs finansujący gabinety dentystyczne w szkołach

Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodziezy w szkołach w 2018r. – to konkurs Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego samorządy mogą starać się o pieniądze na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach. MZ przeznaczyło na ten cel pięć...

RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela 2018-08-02 RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wyraził negatywną opinię w sprawie regulowania przez każdą szkołę wskaźników oceniania pracy nauczycieli. W piśmie do Rafała Grupińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dr Bodnar zwrócił uwagę na...

Stanowisko MEN w sprawie oceny pracy nauczycieli 2018-08-02 Stanowisko MEN w sprawie oceny pracy nauczycieli

Na stronie ministerstwa edukacji ukazał się 31 lipca br. komunikat: Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967).Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały...

Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie 2018-08-02 Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według nowych przepisów min:

  • Szkoły i placówki oświatowe będą miały obowiązek rejestrowania wyjść...
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola