O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Pomoc w zakupie podręczników 2020-07-16 Pomoc w zakupie podręczników

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U z 2020 poz 1227)...

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP 2020-07-16 Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Ruszył nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do zadań Rady, jako organu pomocniczego ministra, należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących...

Wakacje 2020 2020-07-16 Wakacje 2020

Kuratorzy oświaty zatwierdzili blisko 12,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Tak wynika z danych MEN. Łącznie skorzysta z nich ponad 420 tys. uczniów, w tym z wypoczynku krajowego270,5 tys. uczniów, z...

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-09 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie...
Ruszyła dodatkowa sesja egzaminów zewnętrznych 2020-07-09 Ruszyła dodatkowa sesja egzaminów zewnętrznych

We wtorek 7 lipca br. o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpiło do niej ponad 2,8 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z...

Mija termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020-07-09 Mija termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Jutro 10 lipca o godz. 15.00 mija termin złożenia przez tegorocznych absolwentów szkół podstawowych wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wniosek, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji...

Nad tym pracuje MEN 2020-07-09 Nad tym pracuje MEN

W wywiadzie udzielonym DGP minister edukacji Dariusz Piontkowski zasygnalizował min, że resort pracuje nad przepisami, które dawałyby możliwość szybkiego przejścia na zdalne nauczanie: „Chcemy takie rozwiązanie wprowadzić. Prawdopodobnie to dyrektor będzie miał możliwość...

Ruszył program „Dobry start” 2020-07-02 Ruszył program „Dobry start”

Od 1 lipca można już składać wnioski o pieniądze z trzeciej edycji rządowego programu Dobry Start, który jest znany również pod nazwą 300+. Pieniądze z tego programu w kwocie 300 zł - przyznawane są raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat....

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola