O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Mikołaj Pawlak nowym Rzecznikiem Praw Dziecka 2018-12-13 Mikołaj Pawlak nowym Rzecznikiem Praw Dziecka

12 grudnia br. Senat wyraził zgodę na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Pawlaka poparło 57 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Pięcioletnią kadencję rozpocznie on po złożeniu ślubowania w Sejmie, które prawdopodobnie...

Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego 2018-12-06 Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego. Tak wynika z nowelizacji art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela. Teraz pieniądze na organizację doradztwa metodycznego będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości...

Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów 2018-12-06 Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów

Rusza nowa edycja programu certyfikacji szkół, które dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej zaprasza kolejne 100 szkół do certyfi kacji i skorzystania z bezpłatnych narzędzi i materiałów przesyłanych do wszystkich szkół, które zgłoszą się do...

Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli 2018-12-06 Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z podpisaną 30 listopada br. przez prezydenta A. Dudę nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe, z Karty Nauczyciela zostaną wyrzucone ustępy 14-18 w artykule 6a. W dużym skrócie - to rozwiązania dotyczące tworzenia przez dyrektorów regulaminów oceniania nauczycieli w...

Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli pewne 2018-11-30 Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli pewne

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dodała do Karty Nauczyciela art. 10a, zakazujący zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych. Zmiana obowiązywała od 1 września 2018 r. i od początku powodowała problemy praktyczne, zwłaszcza w placówkach niepublicznych. W nowelizacji,...

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli coraz bliżej 2018-11-30 Nowe zasady oceny pracy nauczycieli  coraz bliżej

Nowe zasady oceniania pedagogów obowiązują od 1 września 2018 r. - początkowe założenia to obowiązkowa ocena co trzy lata, uzależnienie awansu od uzyskania pozytywnej noty oraz stworzenie szkolnych regulaminów, w których ustalane będą wskaźniki oceniania pedagogów. Resort edukacji...

Szkolne regulaminy oceny pracy nauczyciela do likwidacji 2018-11-22  Szkolne regulaminy oceny pracy nauczyciela do likwidacji

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała 20 listopada br. wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która zlikwiduje obowiązek przyjmowania przez szkoły regulaminów ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli. Chodzi o uchylenie z...

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 2018-11-22 Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) wejdzie w życie 29 listopada - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodano w nim przepis przejściowy...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola