O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Nieprawidłowa realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2018-02-23 Nieprawidłowa realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wkrótce sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się problemem zmuszania nauczycieli do pracy w ramach wolontariatu i realizacji za darmo zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest to min. efekt interwencji ZNP, który...

Od 1 września 2018r. obowiązkowe doskonalenie nauczycieli 2018-02-16 Od 1 września 2018r. obowiązkowe doskonalenie nauczycieli

12 lutego br. na spotkaniu z samorządowcami w Chełmie minister edukacji zapowiedziała: „Obowiązkowe doskonalenie zawodowe nauczycieli rusza od 1 września tego roku. Jest konieczne, ponieważ świat bardzo szybko się zmienia. Większość nauczycieli sie nie dokształca, a wiedza...

Brakuje pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne 2018-02-16 Brakuje pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne

Związek Miast Polskich apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie dofinansowania samorządów na organizację w szkołach zajęć pozalekcyjnych. „Samorządy mając na uwadze jakość edukacji, starają się nie dopuścić do zubożenia oferty prowadzonych szkół. W związku z...

Nowe terminy opiniowania arkusza organizacji szkoły 2018-02-16 Nowe terminy opiniowania arkusza organizacji szkoły

Zmiany już na rok szkolny 2018/2019 wprowadzi niebawem rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nad którym pracuje resort edukacji. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie...

RPO o bezpłatnym transporcie uczniów niepełnosprawnych 2018-02-09 RPO o bezpłatnym transporcie uczniów niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN z apelem o uregulowanie zasad zwrotu poniesionych kosztów rodzicom, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci do szkół i placówek, i to w ten sposób, aby zapewnić realizację tych świadczeń w skali całego kraju w sposób możliwie...

Nauczyciele jako wolontariusze 2018-02-02 Nauczyciele jako wolontariusze

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe w 13 województwach w celu zdiagnozowania skali problemu jakim jest finansowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli z zakresu pomocy psychologczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o...

Jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych 2018-02-02 Jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum...

Urop zdrowotny usankcjonowany rozporządzeniem 2018-01-26 Urop zdrowotny usankcjonowany rozporządzeniem

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br. Rozporządzenie weszło...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola