O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Planowanych zmian w KN cd 2018-10-12 Planowanych zmian w KN cd

MEN przygotowuje projekt zmian w Karcie Nauczyciela w kwestii pensum nauczycieli „Zerówki”, którzy pracują z grupami mieszanymi. Proponuje przyznanie organowi prowadzącemu przedszkole kompetencji do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych pedagogów, jednak nie...

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych już 11.10.2018! Zapraszamy! 2018-10-05 Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych już 11.10.2018! Zapraszamy!

Zapowiedź nadchodzącego Kongresu Pedagogów i Psychologów w wykonaniu naszej Redaktor Naczelnej Małgorzaty...

Ruszyły kontrole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2018-10-04 Ruszyły kontrole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1 października br. do szkół w całej Polsce ruszyli kuratoryjni wizytatorzy, by sprawdzić sposób zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do 30 grudnia br, skontrolowane zostanie co trzecie przedszkole i co trzecia szkoła. Kontrola dotyczyć będzie...

Czy będą zmiany w nowym systemie oceniania nauczycieli 2018-10-04 Czy będą zmiany w nowym systemie oceniania nauczycieli

2 października br. w Sejmie Anna Zalewska zaprezentowała 245-stronnicowy projekt nowelizacji Prawa oświatowego i szeregu innych ustaw, w tym Karty Nauczyciela. Zapowiedziała też możliwość wprowadzenia kolejnych zmian w nowym systemie oceniania. Minister edukacji podtrzymała wprawdzie...

Posiłek w każdej szkole i domu 2018-10-04 Posiłek w każdej szkole i domu

Rada Ministrów ustanowiła uchwałą z dnia 2 października br. wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Będzie on realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa, uzupelniając pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o...

Zarobki polskich nauczycieli na tle świata 2018-09-27 Zarobki polskich nauczycieli na tle świata

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała coroczny raport o stanie edukacji w zrzeszanych przez nią państwach. "Education at Glance", który zawiera m.in. dane o zarobkach pedagogów w poszczególnych krajach oraz o czasie, jaki spędzają oni na pracy z uczniami....

Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe 2018-09-27 Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez...

III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP 2018-09-27 III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP

Minister Anna Zalewska 18 września br. powołała III kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 30 września 2019 r. W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców,...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola