O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Wrześniowy strajk nauczycieli wielce prawdopodobny 2019-08-19 Wrześniowy strajk nauczycieli wielce prawdopodobny

Jesienią niemal na pewno dojdzie do protestów nauczycieli. Być może jeszcze przed wyborami - pisze „Rzeczpospolita” 19 sierpnia br. Nauczyciele nie odpuszczają protestów, a nastroje wśród pedagogów się radykalizują - wynika z raportu opracowanego na prośbę Ogólnopolskiego...

Znamy terminy egzaminów zewnętrznych 2020 2019-08-08 Znamy terminy egzaminów zewnętrznych 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

  • z języka polskiego (w terminie głównym) 15 kwietnia 2020 o godz. 9.00
  • ...
Nauczyciele opuszczają szkołę 2019-08-08 Nauczyciele opuszczają szkołę

Z sondy przeprowadzonej przez Dziennik Gazeta Prawna wynika, że w ośmiu województwach (łódzkim, mazowieckim, małopolskim, zachodniopomorskim, lubelskim, opolskim, wielkopolskim i świętokrzyskim) brakuje ponad 7 tys. nauczycieli. Najwięcej na Mazowszu: niemal 3 tys. pedagogów, z czego...

Nowe reguły podziału części subwencji oświatowej 2019-08-01 Nowe reguły  podziału części subwencji oświatowej

MEN przesłało już do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Zakłada on zwiększenie jej o 1 mld zł od września do grudnia na wzrost płac nauczycieli. Dodatkowo...

Rodzicielskie pozwy zbiorowe 2019-08-01 Rodzicielskie pozwy zbiorowe

Rodzice z całej Polski składają pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, a dotyczący reformy edukacji, podwójnego rocznika i problemów z dostaniem się do szkół średnich. W całej Polsce wielu absolwentów gimnazjów i podstawówek nie dostało się do wymarzonych szkół. I...

Krzywdząca rejonizacja kształcenia specjalnege 2019-07-25 Krzywdząca rejonizacja kształcenia specjalnege

Ojciec niesłyszącego ucznia zwrócił rzecznikowi praw obywatelskich uwagę, że dzieci potrzebujące kształcenia specjalnego są objęte rejonizacją – nie mają prawa do nauki poza powiatem, nawet jeśli jest tam szkoła lepiej dostosowana do ich potrzeb. Rejonizacja nie dotyczy tymczasem...

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie 2019-07-25 Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

MEN ogłosił nowy konkurs za 3,6 mln zł. Wnioski o dotację można składać do 8 sierpnia 2019 r., wyniki konkursu resort ogłosi 30 sierpnia. Celem konkursu jest „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie...

Szansa na dodatek dla nauczycielek przedszkoli 2019-07-25 Szansa na dodatek dla nauczycielek przedszkoli

Nauczycielki przedszkoli utraciły prawo do dodatku wraz z uchwaloną niedawno nowelizacją Karty Nauczyciela. Przy okazji zmian w systemie awansu i oceny pracy posłowie wpisali do Karty minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł, przyznanego jedynie nauczycielom w...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola