O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów 2019-09-19 Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów

MEN skierowało do o uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów. Zgodnie z nim niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty....

Biurokracja szkolna wg sondażu ZNP 2019-09-19 Biurokracja szkolna wg sondażu ZNP

W badaniu ZNP wzięło udział 18 405 nauczycieli. Do piętrzenia się biurokratycznych obowiązków przyczyniają się same szkoły – takie są wyniki przeprowadzonej ankiety, przesłane do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i...

Są ostateczne wyniki matury 2019 2019-09-12 Są ostateczne wyniki matury 2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała 11 września br. ostateczne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu przystąpiło 248 054 tegorocznych absolwentów szkół...

Słabe miejsce polskiego nauczyciela w rangingu europejskim 2019-09-12 Słabe miejsce polskiego nauczyciela w rangingu europejskim

Z raportu Education at Glance 2019 wynika, że polski nauczyciel po 15 latach pracy zarabia 26 428 dolarów rocznie, co stanowi zaledwie ok. 57 proc. średniego wynagrodzenia nauczycieli w Unii Europejskiej i plasuje go na szóstym miejscu od końca, Najwięcej w Europie zarabiają nauczyciele w...

Zapowiedź programu Lekcja: Enter 2019-09-12 Zapowiedź programu Lekcja: Enter

Celem projektu „Lekcja: Enter” - zapowiedzianego na konferencji 9 września br. w szczecinie przez MEN we współpracy z Fundacją Orange - jest przeszkolenie w ciągu czterech najbliższych lat ponad 75 tys. nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w...

Chaos w szkołach? MEN zaprzecza 2019-09-06 Chaos w szkołach? MEN zaprzecza

2 września br. dla 4.6 min uczniów rozpoczął się rok szkolny 2019/20. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. W szkołach ponadpodstawowych ok. 1,5 mln uczniów. Media codziennie podają, że wielu placówkach lekcje...

Poradnia dla doznających cyberprzemocy 2019-09-06 Poradnia dla doznających cyberprzemocy

Fundacja Dajemy Dzieciom otworzyła Poradnię Dziecko w Sieci, która zajmuje się problemami związanymi z przemocą z wykorzystaniem mediów elektronicznych i internetu, szkodliwymi treściami online, sekstingiem, uwodzeniem online, niebezpiecznymi kontaktami czy nadużywaniem mediów...

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli 2019-08-29 Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Ukazało się rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, w którym część...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola