O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

19 stycznia wchodzą w życie zmiany w dyscyplinarkach

2021-01-07 19 stycznia wchodzą w życie zmiany w dyscyplinarkach

W Dzienniku Ustaw z 2021 poz. 4 opublikowano nowelizację ustawy z 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw. Ustawa wzbudzała kontrowersje, bo zawiera nieprecyzyjny zapis o „dobru dziecka”. Stąd środowisko oświatowe domagało się jego dookreślenia, ale większość sejmowa się na to nie zgodziła. Ustawa wejdzie w życie 19 stycznia 2021, z wyjątkiem przepisu wprowadzającego możliwość sfinansowania szkołom usług dostępu do Internetu, który wejdzie z życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola