O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Akcja informacyjna MEN w sprawie sześciolatków

2012-03-30 Akcja informacyjna MEN w sprawie sześciolatków

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat edukacji szkolnej sześciolatków. Dla wszystkich rodziców dzieci pięcioletnich przygotowane zostały ulotki informacyjne o tym, jaka jest różnica między edukacją szkolną i przedszkolną, jakie umiejętności dziecko rozwija w edukacji przedszkolnej, a jakie w edukacji szkolnej, jak obserwować rozwój dziecka. Uruchomiona została specjalna strona internetowa www.6latek.ore.edu.pl oraz zakładka na stronie internetowej MEN: www.men.gov.pl/6latek, gdzie rodzice mogą znaleźć szereg istotnych informacji. Pani Minister zwróciła się również do członków rad rodziców we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, aby aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli, a także zachęcali rodziców do wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie MEN. Minister Szumilas skierowała specjalne listy do:

  • Wszystkich dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce z prośbą o wsparcie rodziców i przekazywanie im jak najwięcej informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki w szkole przez ich sześcioletnie dziecko. W każdej szkole i przedszkolu mają zawisnąć plakaty oraz pojawić się ulotki informujące rodziców o przygotowaniu szkół na przyjęcie 6-latków oraz różnicach w kształceniu dzieci w przedszkolu i I klasie.
  • Dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z prośbą o zaangażowanie się i wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w ich rozmowach z rodzicami dzieci sześcioletnich, a także o organizowanie spotkań, na których nauczyciele przedszkoli i szkół będą wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak mogą współpracować, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem.
  • Samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków oraz radnych wszystkich szczebli - z prośbą, by zaangażowali się w działania na rzecz informowania rodziców o przygotowaniu szkół dla sześciolatków.

Poza tym MEN ogłosiło też konkurs „ Mam sześć lat", który jest okazją do pokazania, w jaki sposób szkoła przygotowała się do przyjęcia sześciolatka oraz co zrobiło przedszkole, by ułatwić przejście dziecka do pierwszej klasy. Konkurs ma wypromować i upowszechniać najciekawsze formy aktywności rad rodziców, mające na celu przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. Regulamin konkursu oraz wszelkie szczegóły dotyczące jego przebiegu znajdują się na stronie internetowej MEN.
 

Źródło: www.men.gov.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola