O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Asystent nauczyciela – funkcja do likwidacji

2017-11-30 Asystent nauczyciela – funkcja do likwidacji

Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwiduje funkcję asystentów nauczycieli. Stanowisko powstało w 2014 r. przede wszystkim z myślą o sześciolatkach, które miały obowiązkowo rozpoczynać naukę w pierwszej klasie. Od początku przepisy dotyczące asystentów wywoływały wiele sporów, bowiem asystenci zatrudniani są na podstawie kodeksu pracy. „Formułowane są jednakże zarzuty, iż pomimo wymogu posiadania kwalifikacji nauczycielskich asystent nie jest nauczycielem i nie może wykonywać żadnych zadań określonych dla nauczycieli, jak również jego status pracowniczy jest zupełnie różny od statusu nauczyciela. Przy niejasno sprecyzowanym zakresie zadań asystenta nauczyciela trudne jest rozgraniczenie jego zadań od zadań pomocy nauczyciela, pomimo, że w stosunku do asystenta nauczyciela stawiane są zdecydowanie wyższe wymagania.” - uzasadnia resort. To jest głównym powodem likwidacji stanowiska asystenta nauczyciela, o czym przesądzą przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które znowelizują m.in. Kartę Nauczyciela. Wprowadzony zostanie też przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela (osoby niebędącej nauczycielem lub wychowawcy świetlicy) będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Źródło:www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola