O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Będą zmiany w doradztwie zawodowym

2019-01-03 Będą zmiany w doradztwie zawodowym

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie obowiązywało od 1 września 2019r. Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 poz. 1675). Uwzględnia natomiast zmiany związane z włączeniem części przepisów przywołanego rozporządzenia do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie utrzyma rozwiązania, zgodnie z którymi przedszkolak zastanowi się, co chciałby robić w przyszłości, a w szkole ta wiedza zostanie pogłębiona poprzez realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), który powinien określać tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści, oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Dodatkowo w programie powinny się znaleźć metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach w tych szkołach, w których funkcjonują rady rodziców.

Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia doradztwo zawodowe w szkołach nowego ustroju szkolnego (podstawowych i ponadpodstawowych) będzie realizowane w oparciu o dwa akty prawne: projektowane rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z późn. zm.).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola