O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Będą zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

2011-04-15

Sejm uchwalił nową ustawę o Systemie Informacji Oświatowej. Nowy system zmienia sposób zbierania danych, a nie rodzaj gromadzonych danych, które obecnie przechowywane są w szkołach w formie papierowej. Obecny system działa od 6 lat. Składa się z bazy danych SIO i lokalnych baz danych. Zmiana organizacji SIO ma na celu zastąpienie obecnej wieloszczeblowej i rozproszonej procedury zbierania danych na umożliwiającą przekazanie informacji bezpośrednio z jednostek oświatowych do bazy danych SIO. Wynikiem ma być zwiększenia efektywności działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą, szczególnie w sferze finansowania zadań oświatowych. Projekt ustawy przewiduje utworzenie jednolitego opisu poszczególnych szkół i placówek oświatowych poprzez wprowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), obejmujący dane, takie jak: nazwa, typ szkoły lub placówki, etapy edukacyjne realizowane w jednostce, adres, status publiczno-prawny, określenie organu prowadzącego. Pozwoli również na gromadzenie danych jednostkowych o poszczególnych uczniach i nauczycielach, co umożliwi właściwe finansowanie zadań oświatowych (m.in. podział części oświatowej subwencji ogólnej). Dane o uczniach są szczególnie niezbędne dla celów organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz wydawania świadectw i  innych druków szkolnych, a także mierzenia efektywności kształcenia poprzez m.in. badanie tzw. edukacyjnej wartości dodanej (badanie, w którym wykorzystuje się indywidualne wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych na poszczególnych etapach edukacyjnych). Natomiast użycie numeru PESEL jako identyfikatora ucznia umożliwi w przyszłości także wykorzystanie SIO do celów kontrolowania i egzekwowania spełniania przez dzieci i młodzież obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki. RSPO będzie dostępny na portalu systemu informacji oświatowej. Jeśli Senat zaakceptuje propozycje Izby Niższej, nowa ustawa o SIO wejdzie w życie w 2012 r. W początkowym okresie oba systemy SIO będą funkcjonowały równolegle.

 

Źródło: Strona internetowa MEN: www.men.gov.pl – komunikat z 15.04.2011 r.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola