O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Będzie nowy przedmiot w szkole?

2020-12-24 Będzie nowy przedmiot w szkole?

Jak wynika z projektu Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025 w szkołach ma się pojawić nowy przedmiot - Lekcja o zdrowiu. Jego przygotowaniem zajmie się Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia. Sformułowano już cele operacyjne, które obejmują:

  1. Profilaktykę nadwagi i otyłości
  2. Profilaktykę uzależnień
  3. Promocję zdrowia psychicznego
  4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne
  5. Zdrowe i aktywne starzenie się.

I to właśnie w ramach profilaktyki nadwagi i otyłości rząd powierzył MEiN oraz MZ zadanie: „Wprowadzenie przedmiotu Lekcja o zdrowiu do podstawy programowej nauczania”. Zadanie to ma zostać zrealizowane w 2022 r. Z kolei w latach 2021-2025 mają zostać dofinansowane szkolne kluby sportowe oraz zorganizowana promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Z myślą o m.in. nauczycielach, pracodawcach, przedstawicielach zawodów medycznych w latach 2021-2025 mają ruszyć szkolenia „w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”. Ministerstwo skupi się też na „rozwijaniu odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowaniu mediów, stosowaniu zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne”. MEN weźmie również udział w “opracowaniu (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacji, upowszechnianiu i monitorowaniu wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, opieki społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych”. Duża część zadań ma zostać sfinansowana w ramach “środków własnych” ministerstw i innych urzędów państwowych. Wysokość finansowania wspomnianych powyżej “celów operacyjnych” przewidziano na poziomie jedynie (biorąc pod uwagę rozmach stawianych zadań) 140 mln zł.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola