O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Będzie poradnik o zasadach zadawania prac domowych

2020-01-30 Będzie poradnik o zasadach zadawania prac domowych

Wiceminister Maciej Kopeć odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pismo z grudnia ur. W sprawie zadawania uczniom prac domowych. Zaznaczył w nim, że resort nie chce tej sprawy regulować przepisami: „Jakiekolwiek regulowanie czy też limitowanie czasu przeznaczonego na prace domowe jest z metodologicznego punktu widzenia niezasadne. Posłużenie się zaś w tym celu prawem oświatowym ingerowałoby w kształtowane autonomicznie relacje między uczniami a nauczycielami.” Dodał, że ministerstwo edukacji zgadza się z RPO, że istnieje potrzeba promowania innego podejścia do zadań domowych, wynikającego z głębszej refleksji nad ich celem i jakością. „Dlatego zleci Ośrodków Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowanie i udostępnienie poradnika dla nauczycieli dotyczącego prac domowych.” Poradnik będzie zawierał:

  • informacje o poprawnym sposobie regulowania na poziomie szkoły kwestii dotyczących prac domowych (obszerności, częstotliwości);
  • przegląd badań polskich i międzynarodowych dotyczących prac domowych oraz wskazania dotyczące dobrej praktyki w zakresie prac domowych (celowych, dobrych jakościowo) z poszczególnych przedmiotów czy ich grup.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola