O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów

2019-09-19 Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów

MEN skierowało do o uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów. Zgodnie z nim niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynikła ze zgłaszanej przez rodziców, uczniów i środowiska oświatowe potrzeby zmiany przepisów w zakresie potwierdzania przez uczniów i ich rodziców odebrania dokumentów w imiennej ewidencji prowadzonej przez szkoły – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zgodnie z nowymi zapisami odbiór: świadectw ukończenia szkoły, indeksów, papierowych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego będzie mógł potwierdzić każdy uczeń albo absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) lub rodzice niepełnoletniego ucznia albo absolwenta. Wszyscy uczniowie, pełnoletni i niepełnoletni, będą mogli też wystąpić o wydanie duplikatu każdego z tych dokumentów (w przypadku zgubienia lub zniszczenia) oraz wystąpić o sprostowanie dokumentu w przypadku ewidentnego błędu (np. błędu w imieniu lub nazwisku ucznia lub absolwenta).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola