O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Czas na prawne uregulowania norm żywieniowych dla dzieci w placówkach oświatowych

2011-11-04 Czas na prawne uregulowania norm żywieniowych dla dzieci w placówkach oświatowych

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka – wystosował list do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Zdrowia Ewy Kopacz, w którym zwraca się o podjęcia działań legislacyjnych na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach. Impulsem do zajęcia się tą sprawą są liczne sygnały o nieprawidłowościach w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - jakie docierają do RPD (źle zbilansowana dieta, niedostosowana do wieku i potrzeb dzieci) - oraz wyniki badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzone w województwie śląskim. Autor listu zwraca uwagę, iż odpowiednia dieta, szczególnie w okresie przedszkolnym i szkolnym, jest kluczowa dla prawidłowego rozwój fizycznego i umysłowego. Wyraża przekonanie, iż: „zalecenia żywieniowe, wydane w formie akt prawnego, wpłyną na zmniejszenie skutków nieprawidłowego odżywiania dzieci, jakimi najczęściej są: nadwaga, otyłość i próchnica zębów”.
 

Źródło: www. brpd.gov.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola