O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Edukacja wczesnoszkolna przechodzi na tryb zdalny

2020-11-05 Edukacja wczesnoszkolna przechodzi na tryb zdalny

Od 9 do 29 listopada br. przedłużono nauczanie w trybie zdalnym, do którego dołączają też uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

  •  W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.
  • Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.
  • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
  • Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.
  • Przedszkola i żłobki zostaną nadal otwarte, a rodzice dzieci do lat 8 dostaną zasiłki. Otrzyma je każdy rodzic, niezależnie od tego, czy chodzi do pracy, czy może pracować zdalnie. Premier zapowiedział także, że zasiłki dla rodziców będą wypłacane na tych samych zasadach co wiosną: „Przy czym chcę też podkreślić, że dla dzieci osób ze służb medycznych i służb mundurowych dostępna będzie opieka edukacyjna dla dzieciaków od 1 do 3 klasy – zaznaczył. Szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla tych uczniów.
  • Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość. Wkrótce szczegółowo poinformujemy o sposobie wypłacania świadczenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola