O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Egzaminy a strajk nauczycieli

2019-03-14 Egzaminy a strajk nauczycieli

MEN przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, która umożliwia powołanie nauczycieli spoza szkoły w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących. Stanie się to, gdy nie będzie możliwości uzupełnienia składu pedagogami zatrudnionymi w danej szkole. Ministerstwo edukacji chce w obu dokumentach dopisać przepis mówiący, że „w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele.” Dorośli mogą protestować, sprzeczać się, nie zgadzać się w wielu kwestiach, ale dzieci mają określony program, który muszą przerobić, mają terminy egzaminów, do których muszą przystąpić. One już do tego miejsca w swojej edukacji nie wrócą. Dlatego MEN pracuje nad tym, by te egzaminy się odbyły i zapewniam, że egzaminy się odbędą w terminie - powiedziała Joanna Kopcińska.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola