O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Egzaminy zewnętrzne 2021

2020-12-17 Egzaminy zewnętrzne 2021

16 grudnia minister edukacji podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały w niej określone wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego oraz obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. MEN wprowadziło za to możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. W rozporządzeniu obniżono też wymagania dla maturzystów. Na przykład z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Z języka obcego na poziomie podstawowym obniżono oczekiwany średni poziom biegłości językowej (A2+; B1 – w zakresie rozumienia tekstów). Z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego wykreślono z listy lektur obowiązkowych „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza, z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych), z języka angielskiego obniżono oczekiwany średni poziom biegłości językowej (A2), a z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola