O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Główne grzechy polskiej oświaty

2019-03-28 Główne grzechy polskiej oświaty

Na zlecenie resortu przedsiębiorczości powstał raport „Szkoła dla innowatora”. Ministerstwo chciało sprawdzić, jak polski system edukacji radzi sobie z kształtowaniem kompetencji proinnowacyjnych u uczniów, którymi są m.in.: ciekawość, umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowanie decyzji, wytrwałość, współpraca i praca nad wieloma problemami w tym samym czasie. Według autorów raportu, nauczyciele/szkoła:

  • Zbyt często posługują się „programem nauczania” w komunikacji z uczniami. Tymczasem z perspektywy ucznia program nauczania jest pojęciem abstrakcyjnym. Bywa też, że podstawa programowa jest zdezaktualizowana i obniża to autorytet szkoły i nauczyciela. Ponadto pozbawia ucznia doświadczania, tego, że wiedza ciągle się rozwija.
  • Promują powierzchowną naukę. To powoduje, że 90 proc. wiedzy zostaje wkute na pamięć i szybko zapominane.
  • Faworyzują uczniów, którzy wykazują się dużą spolegliwością i poziomem dyscypliny. Jak podkreślają autorzy ekspertyzy: „sposób, w jaki szkołą kreuje „bohaterów pozytywnych” i „bohaterów negatywnych” ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania kompetencji proinnowacyjnych”. 
  •  Zabijają spontaniczność i promują imitację, czyli gotowe zestawy odpowiedzi. m.in. przez zakazywanie uczniom prób rozwiązania problemu, zanim poznają, jaka jest metoda jego rozwiązania. W życiu codziennym zazwyczaj jest na odwrót. Tymczasem takie próby – jak podkreślają autorzy raportu – są brutalnie amputowane z procesu dydaktycznego.

Autorzy raportu rekomendują, żeby wdrażać programy, które upowszechniają nowe metody nauczania. MEN we współpracy z resortem przedsiębiorczości planuje pilotaż, podczas którego za pieniądze unijne chce w 16 szkołach nauczyć nauczycieli, jak zmienić system kształcenia. Program ma ruszyć od nowego roku szkolnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 27.03.2019

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola