O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Honorowy tytuł Profesora Oświaty

2018-10-18 Honorowy tytuł Profesora Oświaty

Tytuł honorowy Profesora Oświaty przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. To jedno z najwyższych wyróżnień w tym zawodzie może być przyznane nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. Tytuł przyznawany jest na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przez ministra edukacji narodowej. W 2018 roku grono Profesorów Oświaty powiększyło się o 25 nazwisk. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy Profesora Oświaty, minister edukacji wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola