O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Jest rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej

2017-12-22 Jest rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej, które wprowadza m.in. nową definicje tzw. małej szkoły oraz uzależnia subwencję dla szkół dla dorosłych od osiąganych przez nie efektów. Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. MEN wyliczyło, że w 2018 r. standard A wyniesie 5.436 zł. Będzie zatem 2,7 proc. (143 zł) wyższy od wyliczonego na 2017 r. (5.293 zł). Zwiększona zostanie też waga dla uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania. Pieniądze dla szkół dla dorosłych i szkół zawodowych zostaną uzależnione od wyników tych placówek. Dotychczasowa subwencja naliczana na uczniów poszczególnych rodzajów szkół została podzielona na dwie części: „za uczestnictwo w zajęciach” i „za zdany egzamin”.Wartość wagi za zdany egzamin kształtuje się na poziomie 0,165, co wyniesie w przybliżeniu ok. 890 zł na ucznia. Kwota subwencji uzależniona zostanie też od obecności uczniów na zajęciach.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola