O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Już po egzaminach gimnazjalnych

2018-04-20 Już po egzaminach gimnazjalnych

Do egzaminu gimnazjalnego 2018 przystąpiło ponad 349 tys. uczniów z prawie 7 100 szkół. Trzecioklasiści rozwiązywali zadania w ponad 2 045 000 arkuszy. Maraton egzaminacyjny rozpoczął się w środę testami sprawdzającymi wiedzę humanistyczną. Najpierw uczniowie pisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie z języka polskiego. W czwartek zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi - biologią, chemią, geografią i fizyką. Później przystąpili do testu z matematyki. Dzisiaj rozwiązywali testy z języków obcych nowożytnych. Jak co roku, największa liczba uczniów (87,1 proc.) przystąpiła do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 83,3 proc. zdających przystąpiło również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpiło 10,4 proc. gimnazjalistów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 2,6 proc. Rozwiązania zadań otwartych z matematyki będą ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania. Odpowiedzi zostaną zeskanowane, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania.

 

Źródło:www.cke.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola