O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Klasy I-III wracają do szkół

2021-01-14 Klasy I-III wracają do szkół

Uczniowie z klas I-III oraz ich koledzy ze szkół specjalnych wracają w poniedziałek 18 stycznia br. do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Rząd uznał, że nauka najmłodszych dzieci w domu jest najmniej efektywna, a izolacja szkodzi najmłodszym uczniom. Dlatego też dyrektorzy:

  • szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.
  • nadal mają obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
  • nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podstawę prawną dla tych postanowień stanowi rozporządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Resort edukacji opublikował także:

  1. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych
  3. Dla szkół i placówek realizujących edukację stacjonarnie: zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie czerwonej/żółtej

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola