O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Kolejne badanie zdalnego nauczania

2020-06-15 Kolejne badanie zdalnego nauczania

Pedagożki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziły badania zdalnego nauczania. Internetową ankietę wypełniło 780 nauczycieli z publicznych, prywatnych i społecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badanie wykonane w dniach 21 kwietnia-18 maja potwierdziło, że większość nauczycieli nie miała wcześniej do czynienia z kształceniem online. Dla 20 proc. ankietowanych okazało się ono bardzo trudne. Ponad połowa nauczycieli stwierdziła, że dzięki zdalnej edukacji podnoszą się ich kompetencje i że zdobyte umiejętności na pewno wykorzystają w przyszłości. 35 proc. ankietowanych przyznało, że czuje wsparcie dyrekcji w kształceniu na odległość, 25 proc. stwierdziło, że jest wręcz przeciwnie; reszta miała mieszane odczucia. Badanie wykazało również, że zdalne kształcenie pozwala w mniejszym lub w większym stopniu realizować podstawę programową, dużo trudniej jest z funkcją wychowawczą szkoły, a najgorzej z funkcją opiekuńczą. Jak powiedziała PAP współautorka badania prof. UAM Sylwia Jaskulska, debata publiczna i badania dotyczące kształcenia na odległość skupiają się przede wszystkim na dostępie do sprzętu i internetu oraz stosowanych formach i narzędziach pracy, a celem tego badania było przyjrzenie się postawom i doświadczeniom nauczycieli. Zaskoczeniem - jak przyznała - są deklaracje dużej części nauczycieli, że ich relacje z uczniami w czasie zdalnej nauki pogłębiły się. Jaskulska podkreśliła też, że w badaniu zarysowały się różnice w możliwościach prowadzenia zdalnego nauczania między poszczególnymi typami szkół. "Dramatycznie wypadły szkoły specjalne. Realizowanie samego nauczania w szkole specjalnej w formie zapośredniczonej, przez internet, bardzo często jest po prostu niewykonalne. Doświadczenia nauczycieli pracujących w tych placówkach są najgorsze, oni najbardziej dostrzegają, jak bardzo obecna sytuacja utrudnia im realizację zawodowych obowiązków" – zaznaczyła.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola