O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Komisje sejmowe popierają zmiany w KN

2020-11-05 Komisje sejmowe popierają zmiany w KN

Połączone sejmowe komisje edukacji i samorządu terytorialnego poparły 3 listopada br. wraz z poprawkami projekt zmian w Karcie Nauczyciela i w innych ustawach. W nowelizacji zaproponowano wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”, a także doprecyzowanie, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Prezentując założenia projektu, Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski – prezentując założenia projektu, zaznaczył, że rodził się on kilkanaście miesięcy temu i był „częściowo wynikiem rozmów ze związkami zawodowymi i wspólnych ustaleń dotyczących postępowań dyscyplinarnych nauczycieli”. Wskazał, że projekt m.in. doprecyzowuje terminy, które były niejasne lub zbyt długie: „Stąd w przepisach wskazujemy, że wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien być złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.” Dodał też, że projekt wprowadza możliwość zawieszenia biegu postępowania, gdy nauczyciel z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień. Jednocześnie przyznał, że zapisy o postępowaniach dyscyplinarnych wyjaśniają tylko część wątpliwości i potrzebne są szersze zmiany tej kwestii. Dyskusję posłów nad omawianym projektem zmian KN zdominowały kontrowersje wokół zapowiedzi resortu edukacji, że będą wyciągane konsekwencje wobec nauczycieli zachęcających uczniów do udziału w protestach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Posłowie opozycji podkreślali, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają prawo do własnych poglądów i do udziału w manifestacjach. Podnosili też, że ani minister edukacji, ani kuratorzy oświaty nie mogą żądać informacji, co nauczyciele czy uczniowie robią w wolnym czasie. Katarzyna Lubnauer (KO) zarzuciła ministerstwu, że chce wprowadzić do szkół ideologię i dyscyplinować nauczycieli przy pomocy kuratorów oświaty.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola