O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Konkurs MEN: Asystent ucznia ze SPE

2020-02-06 Konkurs MEN: Asystent ucznia ze SPE

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o konkursie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Celem realizowanego projektu jest wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych i włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK), pilotaż ich finansowania oraz przygotowanie kadry asystentów uczniów. Kwota alokacji na konkurs wynosi 24 471 744,00 zł. Pierwsza runda naboru wniosków rozpocznie się 29 lutego 2020 r. i będzie trwać do 12 marca 2020 r. do godz. 12.00. Nabór przewidziany jest do momentu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym regulaminie konkursu.

Więcej informacji na https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-001-20-asystent-ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola