O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Konsultacje w sprawie 500zł dla nauczycieli

2020-11-12 Konsultacje w sprawie 500zł dla nauczycieli

Rząd skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ma on wprowadzić możliwość dofinansowania do 500 zł zakupu przez nauczycieli sprzętu do nauki zdalnej czyli akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Zgodnie z projektem takie jednorazowe dofinansowanie będą mogli otrzymać nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach artystycznych. Natomiast to dofinansowanie nie będzie przysługiwać nauczycielom pracującym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych placówkach wychowania przedszkolnego. Wniosek o dofinansowanie nauczyciel będzie składał w szkole, w której jest zatrudniony. Wsparcie mógł uzyskać tylko raz po przedstawieniu „imiennego dowodu zakupu”. Ważne będą rachunki i faktury za materiały oraz narzędzia, które nauczyciel kupił od 1 września do 7 grudnia 2020 r. Nauczyciele, którzy pracują w kilku placówkach dodatkowo będą musieli złożyć oświadczenie, że tylko w jednej z nich ubiegają się o wsparcie. Z kolei dyrektorzy, po zweryfikowaniu tych wniosków, będą zobligowani do 11 grudnia br. przekazać do organu prowadzącego zbiorczą listę uprawnionych do świadczenia. W założeniach pieniądze na ich konta musza trafić najpóźniej do końca grudnia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola