O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Konsultacje w sprawie egzaminów zakończone

2020-12-03 Konsultacje w sprawie egzaminów zakończone

MEN zakończyło prekonsultacje on-line dotyczące wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym. W dniach 20-27 listopad br. trafiło do ministerstwa 2487 opinii, które przekazano ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki – poinformował resort edukacji. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Nadesłane do MEN uwagi dotyczą m.in.

  • odwołania matur ustnych w związku z epidemią
  • rezygnacji z kolejnych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  • zniesienia obowiązku zdawania matury na poziomie rozszerzonym
  • zmiany terminu i formuły egzaminów ustnych i pisemnych.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które zostaną udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola