O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Krzywdząca rejonizacja kształcenia specjalnege

2019-07-25 Krzywdząca rejonizacja kształcenia specjalnege

Ojciec niesłyszącego ucznia zwrócił rzecznikowi praw obywatelskich uwagę, że dzieci potrzebujące kształcenia specjalnego są objęte rejonizacją – nie mają prawa do nauki poza powiatem, nawet jeśli jest tam szkoła lepiej dostosowana do ich potrzeb. Rejonizacja nie dotyczy tymczasem pozostałych uczniów – mogą się uczyć w tej miejscowości, w jakiej chcą (o ile zostaną przyjęci do placówki). Placówki dla uczniów z niepełnosprawnościami nie są identyczne, specjalizują się bowiem w odniesieniu do danego kierunku kształcenia w powiązaniu z konkretnym rodzajem niepełnosprawności. Według RPO, uczniowie objęci kształceniem specjalnym, czyli dzieci i młodzież z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, są systemowo odcięci od szkół położonych dalej od miejsca zamieszkania, nawet jeśli nauka tam byłaby dla nich lepsza (art. 127 ust. 13, 14 i 15 Prawa oświatowego). RPO zwrócił się więc do MEN o przygotowanie zmian legislacyjnych, argumentując, że jest to niezbędne dla realnego wyrównywania szans edukacyjnych tej grupy uczniów.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola