O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

List RPD do dyrektorów przedszkoli i szkół

2018-01-05 List RPD do dyrektorów przedszkoli i szkół

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak napisał list do dyrektorów w sprawie wszawicy, w którym przypomniał, że szkoły lub przedszkola nie potrzebują żadnej dodatkowej zgody rodziców na sprawdzenie głowy dziecka, ponieważ “zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w placówce/szkole/przedszkolu) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie - w uzasadnionym przypadku - przeglądu czystości skóry głowy dziecka”. Takie sprawdzenie powinno się odbywać “w warunkach, które zagwarantują dziecku intymność, a wykonywane czynności odbędą się z poszanowaniem jego godności osobistej". Natomiast w przypadku planowanych kontroli rodzice powinni zostać powiadomieni o jej terminie, a po jej przeprowadzeniu o wynikach. Według Marka Michalaka, to na pielęgniarce i higienistce szkolnej spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z rodzicami, poinformowania ich o sprawie i ewentualnie udzielenia instrukcji. “W sytuacji braku poprawy czystości skóry głowy u dziecka (i wykorzystaniu wszelkich możliwości w tym zakresie ze strony przedszkola, szkoły) można rozważyć podjęcie kontaktu z odpowiednią jednostką pomocy społecznej, gdyż może zachodzić podejrzenie zaniedbywania dziecka.” - zauważył rzecznik i zaapelował do dyrektorów o wypracowanie z udziałem rodziców “określonych procedur, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane".

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola