O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Matura 2018

2018-04-26 Matura 2018

Do tegorocznych egzaminów maturalnych przystąpi ponad 270 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od 4 do 23 maja br. będzie odbywała się część pisemna, a część ustna od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja). Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne, pierwsza – o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego odbywać się będzie według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach:

  • w „nowej” formule przystąpią do niego: tegoroczni (2018) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum oraz absolwenci z lat 2015–2017, którzy zdecydowali się: przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach, do egzaminu z nowego przedmiotu lub do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik;
  • w „starej” formule przystąpią: absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, z podobnych powodów.

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.


Źródło: www.cke.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola