O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Matura i maile o podłożeniu ładunków wybuchowych

2019-05-09 Matura  i maile o podłożeniu ładunków wybuchowych

Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że w pierwszym dniu egzaminu maturalnego z języka polskiego (6 maja br):

  • 122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkoły przekazały informację do odpowiednich służb, które dokonały sprawdzenia budynków. Wszystkie alarmy były fałszywe.
  • w 61 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 (zgodnie z harmonogramem)
  • w 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem; wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut
  • w trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu; na czas trwania sprawdzenia egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu prowadzenia czynności sprawdzających przez służby
  • w jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu.

7 maja, w dniu egzaminu z matematyki 663 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. W 481 egzamin odbył się zgodnie z harmonogramem. W noc - poprzedzającą pisemny egzamin z języka angielskiego - około 11 tys. funkcjonariuszy policji, wspieranych przez żandarmerię wojskową i strażników granicznych patrolowało wszystkie licea w kraju.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola