O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

MEN czeka na kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży RP

2018-06-28 MEN czeka na kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatury uczniów do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada opiniuje i przedstawia propozycje dotyczące aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania. Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia. Wyniki naboru będą opublikowana na stronie internetowej MEN do końca września br. Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • zaangażowanie w wolontariat;
  • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym);
  • osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
  • uzasadnienie własnej kandydatury przygotowane przez kandydata.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola