O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

MEN i CKE odpowiada na raport NIK

2019-02-21 MEN i CKE odpowiada na raport NIK

Raport NIK skomentowała Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN: „Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nie istnieją żadne obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki. Trudno dostrzec, jak obowiązkowa matura z matematyki mogłaby, choćby w najmniejszym stopniu, przeszkadzać w doskonaleniu procesu nauczania matematyki. Zwoje zdanie wyraził również Marcin Smolik, dyrektor CKE: „Obowiązkowa matura z matematyki jest niezbędna i przynosi liczne korzyści. MEN także wyklucza zawieszenie egzaminu. O wartości obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki świadczy również fakt, że jedna z ekspertek, która opracowała opinię na zamówienie NIK, w sposób jednoznaczny wskazała na konieczność zachowania tego egzaminu (o czym NIK wspomina, choć jedynie w przypisie).” Podkreślił: „W krajach, gdzie matematyka jest tylko jednym z przedmiotów do wyboru (np. Estonia, Finlandia, Zjednoczone Królestwo) – często wybiera ją znaczna liczba uczniów, w niektórych krajach nawet co drugi. Wiele krajów wskazuje na ogromną uwagę, jaką zwraca się na matematykę, ze względu na dostępność do dalszego kształcenia oraz przyszłych karier” Dyrektor CKE dodał, że egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym, powszechnym. Przystępują do niego wyłącznie chętne osoby, które planują rozpoczęcie kształcenia na poziomie wyższym. W pełni uzasadnione jest, aby obowiązkowo wykazywały się wiedzą w zakresie trzech głównych języków: ojczystego, obcego oraz „formalnego”, jakim jest matematyka.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola