O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

MEN podpowiada, jak opracować regulamin oceny pracy nauczycieli

2018-07-05 MEN podpowiada, jak opracować regulamin oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z zapowiedziami MEN udostępnia na swojej stronie propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

Materiał przedstawia propozycję dla przedszkoli i szkół:

  • konstrukcji regulaminu,
  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.
  • przykładowe wyjściowe propozycje dotyczą regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli: W dalszej kolejności będą ukazywać się sukcesywnie również propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola