O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

MEN promuje szkoły ćwiczeń

2019-11-07 MEN promuje szkoły ćwiczeń

Resort edukacji ogłosił nabór do konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. Beneficjentem projektu może być podmiot będący organem prowadzącym co najmniej jedną szkołę publiczną (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub szkołę niepubliczną. Projekt zakłada współpracę ze szkołą wyższą oraz zaangażowanie co najmniej jednej placówki oświatowej takiej jak: biblioteka pedagogiczna lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub placówka doskonalenia nauczycieli. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 1 347 747 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w trzech terminach:

  • I runda: od 30 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00
  • II runda: od 13 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2020 do godz. 12.00
  • III runda: od 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola