O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Minister edukacji za zmianą przepisów o dyscyplinarkach

2020-02-27 Minister edukacji za zmianą przepisów o dyscyplinarkach

26 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele MEN, nauczycielskich związków zawodowych, w tym ZNP oraz samorządów. Obecny był także minister edukacji Dariusz Piontkowski, który poparł szybką nowelizację Karty Nauczyciela w sprawie postępowań dyscyplinarnych. O poprawienia najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań w KN apelował ZNP. W Sejmie już znajduje się projekt nowelizacji KN zgłoszony przez klub Lewicy (na prośbę ZNP), który w art. 75 ust. 2a proponuje zapisać, że „o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia niezwłocznie rzecznika dyscyplinarnego”, a w ust. 2b „w przypadku stwierdzenia braku zasadności stawianych nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły zarzutów o popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 2a, nie powiadamia się rzecznika dyscyplinarnego”. Pierwsze czytanie projektu zapowiedziano na 4 marca br. Ministerstwo edukacji może albo go poprzeć albo zgłosić własny projekt ustawy. – Nikt tu jednak prochu nie wymyśli. Kwestionowanych dziś przez chyba wszystkich rozwiązań nie da się inaczej zmienić niż my to zaproponowaliśmy – stwierdził Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola