O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Mniej niż zero, czyli refleksje tegorocznych egzaminatorów gimnazjalnych

2011-05-18

Egzaminy gimnazjalne od lat wzbudzają wiele kontrowersji. Zarzuca się im, że sprowadziły edukację młodzieży do trzyletniego treningu w rozwiązywaniu testów, a wójtom, burmistrzom i prezydentom dały formalne narzędzie do rankingowania swoich szkół. Na wyniki tegorocznych egzaminów czeka ponad 520 tysięcy uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Czy będą lepsze czy gorsze od ubiegłorocznych? Maksymalna ocena z każdej części egzaminu to 50 pkt, z czego 20 można zdobyć za część testową – z odpowiedziami A, B, C, D – a 30 za część otwartą, w której skład: w części humanistycznej wchodzi rozprawka, w części matematyczno-przyrodniczej – kilka zadań do samodzielnego rozwiązania. Pani Maria, polonistka w gimnazjum i wieloletni egzaminator twierdzi, że otrzymane przez uczniów punkty o niczym dobrym nie świadczą: Jeśli podany jest jakikolwiek przykład, nawet głupkowaty, to jest on punktowany. Musiałam przyznawać punkty (w rozprawce) za sformułowanie: mam nadzieję, że argumenty trafiły do głowy albo za zdanie, że bohaterowie „Kamieni na szaniec” byli patriotami, bo zrywali flagi i wozili ludzi na wózkach. No cóż, klucz jest tak skonstruowany, że egzaminator nie ma narzędzi, by ocenić kulturę języka czy samodzielność myślenia. Musi przyznać punkt – jeśli praca podzielona jest na akapity, następny punkt – gdy praca ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie, następny punkt – gdy wymienieni są bohaterowie i oczywiście punkt – za użycie słowa „argument”.  Natomiast za język może odjąć tylko 3 punkty, za ortografię – 2, bez względu na ilość błędów popełnionych przez ucznia. Pani Maria podsumowuje wszystko: Pudła z testami, protokoły, pieczątki, atmosfera tajności. Co roku wokół egzaminów odprawia się uroczysty rytuał. Potem porównuje się słupki z punktacją. A nikogo nie obchodzi, że w tych pracach w zasadzie nie ma czego poprawiać, bo uczniowie są po prostu niepiśmienni.


Źródło: Polityka Nr 21 (2808)

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola