O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Mobilne legitymacje szkolne

2018-08-09 Mobilne legitymacje szkolne

MEN chce, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację potwierdzającej posiadanie legitymacji szkolnej. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. mLegitymacja szkolna będzie zawierać dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazywać szkołę, do której uczęszcza uczeń, oraz termin ważności dokumentu. Weryfikacja danych będzie odbywała się m.in. na podstawie okazania - tak, jak w przypadku dokumentu papierowego lub e-legitymacji. Na żądanie osoby uprawionej do kontroli legitymacji uczeń okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoby uprawione do kontroli będą mogły też zweryfikować mLegitymację za pomocą specjalnej aplikacji. Z nowego rozwiązania skorzystają tylko osoby, które mają numer PESEL, a zatem - co do zasady - obywatele polscy, choć o nadanie numeru mogą też wystąpić cudzoziemcy (m.in. z prawem do stałego pobytu, statusem uchodźcy, zgodą na pobytu). Ma to uzasadnienie techniczne - system weryfikacji mLegitymacji powiązany będzie z rejestrem PESEL. Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, a także samorządów. Koszty e-legitymacji - około 17 zł za egzemplarz - będą pokrywały organy prowadzące szkoły. Rozporządzenie ma wejść w życie od razu po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola