O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nauczyciele jako wolontariusze

2018-02-02 Nauczyciele jako wolontariusze

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe w 13 województwach w celu zdiagnozowania skali problemu jakim jest finansowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli z zakresu pomocy psychologczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pod koniec roku 2017 sprawdzono 2460 przedszkoli, 4221 szkół podstawowych oraz 1389 szkół ponadgimnazjalnych. Problematycznym przepisem okazał się art. 109 ustawy - Prawo Oświatowe, który umożliwia zaangażowanie wolontariuszy w prowadzenie takich zajęć, co - jak twierdzą związkowcy - niektórzy uznają za furtkę do przymuszania nauczycieli, by prowadzili te zajęcia za darmo. Z ankiety ZNP wynika, że problem dotyczy co drugiej szkoły podstawowej i większości szkół ponadgimnazjalnych. „Mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem pracy za darmo. Badanie ZNP pokazuje zakres naruszenia prawa dotyczącego czasu pracy nauczycieli: jest on „bardzo wysoki” i rośnie wraz z etapem kształcenia. Niewykluczone, że rozmiar lekceważenia prawa jest jeszcze większy, niż wynika z danych, ponieważ autorzy ankiety nie badali np. liczebności grup uczniów na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.” - podkreślają związkowcy.

 

Źródło:PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola