O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nieprawidłowa realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2018-02-23 Nieprawidłowa realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wkrótce sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się problemem zmuszania nauczycieli do pracy w ramach wolontariatu i realizacji za darmo zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest to min. efekt interwencji ZNP, który - z uwagi na liczne sygnały o występujących nieprawidłowościach w zakresie przydzielania nauczycielom powyższych zajęć - przeprowadził pod koniec 2017r. badanie ankietowe w 13 województwach w celu zdiagnozowania skali problemu. Badanie zrealizowano w 2460 przedszkolach, 4221 szkołach podstawowych i 1389 szkołach ponadgimnazjalnych, kierując do dyrektorów pytanie ankietowe: Czy pozaspecjalistyczne zajęcia organizowane w bieżącym roku szkolnym zgodnie z §7 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013 r. / z §6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli w ramach ujętych w arkuszu płatnych godzin pracy? Wyniki badania wskazują, że w co drugiej szkole podstawowej i w większości szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizuje się niezgodnie z prawem. Obowiązujące przepisy wyraźnie wskazują, że realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli odbywać się powinna w ramach obowiązkowego pensum zajęć (za wynagrodzeniem), nie zaś zajęć statutowych. Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w ramach godzin ponadwymiarowych – za dodatkowym wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 35 ust. 3 KN.

 

Źródło: www.znp. edu.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola